VII./ 1. évad

Előadó: 
Eötvös-esték

Előadások ideje: kedd, 19:00 – 20:00.

 

1. alkalom – szept. 19.

 

Stresszkezelés, kreativitás, önismeret – Dr. Pál Dániel filozófus, a Transzcendentális Meditáció tanára

 

Felvezető:

„Ki vagyok én, mi dolgom a világban? Hogyan hozhatnám ki magamból mindazt, ami bennem van? Hogyan tudnék alkotó módon élni?” Önmegvalósításunknak, képességeink kibontakoztatásának kulcsa a mély önismeret: annak művészete, hogy feltárjuk lényünk legbelsőbb tartományát, és a felszínre hozzuk az ott rejlő energiát, intelligenciát és kreativitást. Hogyan tehetjük ezt meg egy egyszerű mentális technika segítségével, és milyen további lehetőségeket tartogat ez számunkra?

 

 

2. alkalom – szept. 26.

 

Tindergeneráció, és "ami mögötte van" – Csarnó Ella újságíró, Társadalomelméleti Kollégium

 

Felvezető:

Milyen társkeresőket használnak a magyar fiatalok, és miért? Digitális magánytól a középosztálybeli prostitúcióig: vajon tényleg lehet online az igazi?

 

 

3. alkalom – okt. 3.

 

A teázás világa – Kasza Péter és Kasza Ferenc, a Tea Ízű Zen Kör tagjai

 

Felvezető:

A tea és annak kultúrája Kínában született meg és innen terjedt tovább elsőként a távol- majd a közel-keletre. Mi európaiak is Kínából ismertük meg ezt az italt, és a távol-keleti szokásokból fakadóan alakítottuk ki saját teakultúránkat. Az előadás célja a távol-keleti teakultúra bemutatása és személyes tapasztalatokon át annak továbbadása kultúránk felé.

 

 

4. alkalom – okt. 10.

 

Létezik eredményes cigány felzárkózás? – Forgács István romaügyi szakértő

 

Felvezető:

Érvek és ellenérvek, a múlt tapasztalatai, a jövő reménye és félelmei. A cigány felzárkózással másfél évtizede foglalkozó Forgács István előadása azt a célt szolgálja, hogy az egyik legnagyobb kihívásnak tekintendő cigány felzárkózás kérdéséről őszintén lehessen beszélni. Az interaktív előadás célja emellett a téma és a további párbeszéd iránti érdeklődés felkeltése.

 

 

5. alkalom – okt. 17.

 

Hogyan hozzuk le a Napot a Földre? – Réfy Dániel Imre fizikus, Wigner FK RMI Plazmafizikai Osztály

 

Felvezető:

Immár 60 éve folynak a fúzió földi megvalósítását célzó kutatások, az első, pozitív energiamérleget célzó kísérlet, az ITER, 2025-ben indul majd Franciaországban. Az előadó a magfúzió fizikai alapjainak áttekintése után bemutatja a fúziós kutatások útját a kezdetektől az ITER-ig, és rávilágít azokra a hatalmas kihívásokra, melyek még megoldásra várnak.

 

 

6. alkalom – okt. 24.

 

Hatékony tanulás felsőfokon – Marunák Mária tanulásmódszertan szaktanácsadó és tréner, SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

 

Tematika:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ tevékenysége, szolgáltatásai - a hallgatókért; „Hatékony tanulás felsőfokon” program bemutatása; A digitális kultúra hatása a tanulási képességekre; Tanulási problémák háttere, a fejlesztés támpontjai; Tanulásmódszertani fejlesztés szükségessége; A hatékony tanulás alappillérei

 

 

7. alkalom – nov. 7.

 

Kiszámítható egyéniségek – Fülöp András adattudós

 

Felvezető:

Még véletlennek tűnő döntéseink mögött is találhatóak olyan mintázatok, melyek kiszámíthatóvá tesznek minket. Az előadás egyszerű példán keresztül mutatja be, hogy az emberi természet milyen könnyen kiismerhető - és ennél fogva jósolható. Kurrens módszerek bemutatásával betekintést nyújt olyan rendszerek működésébe, melyek tudatos döntéseinket vizsgálva jutnak részletes információhoz ízlésünkről, hobbijainkról, szokásainkról.

 

8. alkalom – nov. 14.

 

Nemzet és identitás a XXI. Században – Dr. Sándor Klára főiskolai tanár, SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

 

Felvezető:

Sokan vélik úgy, hogy a 21. században a nemzetfogalom és a nemzeti érzés elavult, visszahúzó, de legalábbis fölösleges, hiszen a világ kinyílt, a globalizáció pedig megállíthatatlan. Mások ellenkezőleg: azt mondják, éppen ezért nem volt soha ilyen nagy szükség a nemzeti érzés erősítésére, az összetartozás hangsúlyozására. Vannak, akik szerint a nemzetek hamarosan föloldódnak, mások a nemzetek Európáját építik. Merre haladunk valójában?

 

 

9. alkalom – nov. 21.

 

Tehetségportál – Grebely Gergely, a Teheteségportál projektkoordinátora

 

Felvezető:

A Tehetségportál (Portál) egy komplex tehetségtámogató, projektszemléletet erősítő webes rendszer, melynek célja, hogy közel hozza egymáshoz a tehetséges fiatalokat (Tehetségek) és a piaci szereplőket (Tehetségtámogatók). A Portál online felületén a Tehetségeknek lehetősége nyílik projektötleteik teljes körű kidolgozására, csapattagok toborzására és finanszírozók bevonására.

 

 

10. alkalom – nov. 28.

 

Kihívások és alkalmazkodás az oktatási intézményekben – Dr. Kőrössy Judit docens, SZTE BTK Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

 

Felvezető:

Az előadás azokat a kognitív és viselkedéses elvárásokat veszi sorra, amiket az iskola támaszt az általános és középiskolai tanulók felé, ezzel párhuzamosan arra is kitér, hogy milyen és mennyire adekvát választ adnak ezekre a kihívásokra a diákok. A téma áttekintése során szó lesz a felsőoktatási intézmények elvárásairól, illetve a hallgatók sikeres és sikertelen alkalmazkodásáról is.