A középkori inkvizíció

Előadó: 
Galamb György
Időpont: 
2007. október 9. (kedd) (Egész nap)
Szervező: 
Quadrivium Műhely

Dr. Galamb György, Ph. D. a Szegedi Tudományegyetem, Középkori Egyetemes Történeti Tanszékének docense. Történelem- olasz szakos tanári diplomát 1986-ban szerzett a József Attila Tudományegyetemen. 1988-ban részt vett az International Information Centre on the Sources of Balkans and Mediterranean History és az Universitá di Bari által szervezett diplomatikai és paleográfiai kurzuson. 1996-1999 között elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Doktori iskoláját, majd 2001-ben sikeresen megvédte „ Marchiai Jakab prédikációs és inkvizítori tevékenysége. A ferenves obszervancia itáliai, boszniai és magyarországi szerepéhez” címu Ph. D. disszertációját. Számos idegen nyelvű előadást tartott, legutóbb 2006-ban “San Giacomo della Marca e l'altra Europa. Crociata, martirio e predicazione nel mondo del Mediterraneo orientale” címmel Monteprandoneban. Jelenleg az „Aetas” címu történettudományi folyóirat szerkesztőségének tagja. Szerteágazó kutatási tevékenysége kiterjedt a vallási mozgalmak, eretnekségek és az inkvizíció területére, valamint Itália középkori történetére is. Az Eötvös esték keretein belül egy olyan előadással készült, amely a középkori inkvizíciót az érdekes momentumokra koncentrálva mutatta be. Az inkvizíció a történelem során többször megjelenő intézmény, mely a katolikus állásponthoz képest másként gondolkozók, a hitetlenek illetve a más felekezetűek elleni fellépést tekintette feladatának. Az inkvizíció módszerei sok esetben kegyetlenek voltak, ezek közé tartozott a kínvallatás valamint az elítéltek megégetése.