Az ELI-ALPS és a tervezett science park gazdasági hatásvizsgálata és annak eredményei

Előadó: 
Lukovics Miklós
Időpont: 
2014. október 7. (kedd) 19:00
Szervező: 
Kutus Bence


Az Extreme Light Infrastructure Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) lézeres kutatóközpont szegedi megvalósítása politikai, tudományos és gazdaságfejlesztési szempontból egyedülálló lehetőséget teremt Magyarország, azon belül Szeged számára, melynek számtalan ponton jelentkező hatásai csak abban az esetben érik el a bennük rejlő valódi, ugyanakkor kiemelkedően magas potenciált, ha az ELI-ALPS körül létre jön egy tudásalapú tevékenységek végzésére specializálódott tudományos park. A létrehozni kívánt ELI Science Park több szempontból különleges és egyedi lesz egyéb térbeli koncentrációkhoz (ipari parkokhoz, iparterületekhez, egyéb tudományos parkokhoz stb.) képest.

Az ELI Science Park bázisa a nemzetközi hírű Szegedi Tudományegyetem tudományos outputja, mely egyik elsődleges telepítési tényezője a tudományos parknak. Ennek következtében várhatóan a parkban a kutatási tevékenységek széles spektruma fog megjelenni. Ezek kisebb része kötődik csak majd a lézerkutatási alkalmazásokhoz és lesz szoros kapcsolatban az ELI-ALPS-szal, várhatóan az információtechnológia, az orvosi képalkotás, a biológia és biotechnológia, azon belül a fehérjék, részecskék, részecskesugárzás, röntgensugárzás, a rákos daganatok vizsgálata, a gyógyszertudomány és az anyagtudomány-nanotudomány kutatásával foglalkozva.

Az előadás egy tudományos vizsgálat eredményeire támaszkodva arra vállalkozik, hogy letisztult nemzetközi módszertan alapján az ELI és a hozzá kapcsolódó Science Park helyi gazdaságra gyakorolt hatásainak számszerű értékeit bemutassa. Elkülönítve számszerűsíthetők az ún. direkt, indirekt, indukált és katalitikus hatások. Az előadás az általánosabb szerepek közül a jövedelemteremtés és munkahelyteremtés mérhető és jól előrejelezhető tényezőire fókuszál; az eredményeket a közérthetőség érdekében viszonyítja Szeged város lakosságának jövedelméhez.