Csongrád megye helyzete a legutóbbi népszámlálási adatok tükrében

Előadó: 
Szondi Ildikó
Időpont: 
2014. április 8. (kedd) 19:00
Szervező: 
Kutus Bence

 

Az előző félévben az Eötvös-esték előadássorozat keretében Magyarország országos adatai kerültek áttekintésre a 2011-es, legutóbbi népszámlálási adatok tükrében. Folytatva a megkezdett ismerkedést a népszámlálás adataival, az előadás keretében egy szűkebb környezet, Csongrád megye adatai kerülnek bemutatásra a friss népszámlálás adatainak elemzésével.

Főbb szempontok: össznépesség alakulása a megyében, a lakosság megoszlása életkor szerint, aktív korúak számarányának alakulása, időskorúak adatai, családi állapot alakulása a megyében, születések, halálozások változása a két népszámlálás között, iskolai végzettség alakulása, gazdasági aktivitás a megyében, nemzetiségiek adatai, háztartások helyzete, egyedülállók számának arányváltozásai, a családösszetétel változásai, eltartottak arányainak változása, a lakások adatai a megyében napjainkban.