A fordításból eredő idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre

Előadó: 
Erdei Ilona
Időpont: 
2015. március 10. (kedd) 19:00
Szervező: 
Kutus Bence

 

A fordítók, bár sohasem törekednek a forrásnyelvi grammatikai szerkezetek reprodukálására a célnyelven, tudat alatt mégsem tudják teljes mértékben függetleníteni magukat tőle. Így azokban az esetekben, ahol nincs rendszer szintű eltérés a két nyelv között, a fordítóknak nagyon „kényelmes” formális ekvivalenssel fordítani. Ennek eredményeképpen számos idegen szerkezet gyűrűzik be a magyar nyelvbe. Ezt hívják interferencia hatásnak, amelynek az eredményeképpen „kvázihelyes” fordított szövegek keletkeznek. Akvázihelyesség” fogalma  arra a jelenségre utal, amikor a forrásnyelv közvetett interferenciájának hatására a fordítás eredményeképpen keletkezett célnyelvi szövegek enyhén eltérnek az autentikus célnyelvi szövegektől. A „fordításnyelv” hatására megjelenő idegenszerűség a magyar nyelv egész rendszerét áthatja, a fonetikától a mondattanig.