Mi baj a halszaggal? – A magyar nyelv uráli eredete

Előadó: 
Nádasdy Ádám
Időpont: 
2014. április 29. (kedd) 19:00
Szervező: 
Kutus Bence

 

A laikus azt gondolja, hogy ha két közösség rokon nyelvet beszél, akkor maguk a beszélők is rokonai egymásnak, azaz hogy a nyelvrokonság egyben néprokonság is. Ám azt nem lehet nyelvészeti eszközökkel bizonyítani, hogy a Vereckénél bejött magyarok finnugorok voltak – annyi biztos, hogy egy finnugor nyelvet beszéltek: a magyart. A nyelvrokonság bizonyítéka nem valamilyen történelmi-civilizációs érvrendszer. A lényeg a szóalakok hangeltéréseiben van, és a nyelvtani elemek megfeleléseiben. Ám mivel a magyar rég elvált a rokonaitól, s így mind ő, mind a rokonai másfélezer éve más-más irányban változnak, nem könnyű a rokonságot a laikus számára bizonyítani, ráadásul az iskolában az összehasonlító nyelvészet módszertanát a jelenlegi lehetőségek mellett nem lehet sikeresen bemutatni. Hallani olyat, hogy a finnugor eredetet azzal a sanda céllal dolgozta ki egy német, hogy a magyarokat megalázza, a „halszagú”, cseppet sem dicső rokonsággal. Az előadásban erről a tévhitről is lesz szó.