SZTE Kari TDK-konferencia eredményei

A 2012 novemberében rendezett kari tudományos diákköri konferencián kollégiumunk több hallgatója is részt vett. Az előadók egy nagyobb lélegzetvételű kutatási munka alapján, önállóan készített diákköri dolgozat eredményeit mutatták be. Eredményes szereplésüknek megfelelően lehetőséget kapnak a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

 

Eredmények:

Bohner Bíborka, vegyész MSc, 1. helyezett
Áramlásvezérelt mintázatképződés kalciumtartalmú csapadékokban
Biokémia – Reakciókinetika – Elméleti kémia – Analitika – Szerves kémia szekció
Természettudományi és Informatikai Kar, Kémiai Tanszékcsoport

Ertl Dóra, andragógia BA, 2. helyezett
Új néző. Társadalmi színház és drámapedagógia felnőttekkel
Andragógia és Kultúrtudományi szekció, Andragógia alszekció
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet

Gönczi Gergely, jogász, 2. helyezett
A kármegosztás jogi intézménye a lex Rhodia tükrében, kitekintéssel annak modern továbbélésére
Jogtörténeti és Római jogi szekció
Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék

Kutus Bence, vegyész MSc, 1. helyezett
Erősen lúgos oldatokban képződő kalcium-heptaglükonát komplexek összetétele és egyensúlyai
Komplexkémia – Környezeti kémia szekció
Természettudományi és Informatikai Kar, Kémiai Tanszékcsoport

Nagy Zoltán, geográfus MSc, 2. helyezett
Recens bevágódások kimutatása a Maroson
Földrajz-Földtudományi I. szekció
Természettudományi és Informatikai kar, Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

Róka Éva, óvópedagógia BA, 1. helyezett
Apa és gyermek kapcsolata – Mit gondol a ma embere
Tanító- és Óvóképző szekció
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet

Sánta Zsolt, programtervező informatikus MSc, 1. helyezett
Háromdimenziós objektumok nemlineáris regisztrációja
Matematikai modellek szekció
Természettudományi és Informatikai Kar, Informatikai Tanszékcsoport