ÚNKP 2017-2018

Antalicz Balázs
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Szenzorfejlesztés ultrarövid lézerimpulzusok vizsgálatához

Berczeli-Nemcsényi Alex   
SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék   
Az amerikai munkásmozgalom és európai kapcsolatainak története a 19. században

Dalos Vera Daniella
SZTE BTK Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék
Vizuális predikciós folyamatok vizsgálata szkizofréniában

Grama Izabella
SZTE TTIK Földtani és őslénytani Tanszék
A Pusztaföldvári terület 3D modellezése

Gurka Éva Mária   
SZTE SZAKK ÁOK Traumatológiai és SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
A kórházi interakciók szerepe a traumatológiai páciensek gyógyulásának folyamatában - Maxillo-facialis és más jellegû traumatológiai sérülésekből való felépülés pszichés vonatkozásainak összehasonlító vizsgálata

Kávai Zsuzsanna
SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet
Az élethosszig tartó tanulás attitûdvizsgálata roma, szakkollégiumi hallgatók körében

Kiss Tamás
SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék és SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Intranazális bevitelre szánt Levodopa tartalmú porkeverékek szemcseméret-csökkentése száraz őrléssel, fiziko-kémiai paramétereinek és stabilitásának vizsgálata

Kovács Balázs
SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszék
Kiválasztott európai nyelvek praeteritum-típusú múlt idejeinek nyelvtipológiai vizsgálata jegyanalízissel

Kovács Szabolcs Cselgő
SZTE TTIK Molekuláris biológiai és Biokémiai Tanszék
Iparilag fontos vegyületek bioszintézise rejtett enzimaktivitások felhasználásával

Marsovszki Ádám
SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Tájékoztatáshoz való jog megjelenése a magyar közigazgatásban

Márki Sándor
SZTE Áok-Genetikai Intézet
A hosszú nem kódoló RNS gének polimorfizmusainak vizsgálata Parkinson-kórban

Mezőfi Dávid
SZTE TTIK Geometria Tanszék
Absztrakt unitálok szimmetria-tulajdonságai

Mérai László
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Makromolekulás rendszerek szintézise a felületi érdesség tartósságának növelése céljából. Munkánk célja olyan vízlepergető bevonat létrehozása, amely képes felületi struktúráinak regenerálására, így fokozottabb kémiai és mechanikai igénybevétel mellett is hosszú időn át képes megőrizni nedvesedési tulajdonságát. A találmány sikeres kifejlesztése új távlatokat nyithat a festékiparban.

Nagy Eszter
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Élő sejtek kontrollált lézeres mozgatása és átvitele II. - Axon vezetésére alkalmas struktúrák létrehozása

Palásti Dávid Jenő
SZTE TTIK
Térbeli heterodin lézer indukált plazma spektrométer építése és analitikai karakterizálása

Pósa Vivien
SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék és Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport   
Biológiailag aktív vegyületek humán szérum albuminnal való kölcsönhatásának vizsgálata

Szántai Márk
SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Grecsó Krisztián prózája