Eredményeink a 2017/2018-os tanévben

Antalicz Balázs
SZTE TTIK, Fizikus MSc, I. évfolyam

SZTE Sófi Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Díj
Nemzeti Felsõoktatási Ösztöndíj
SZTE Talent Ösztöndíj Bronz fokozat
VII. Eötvözet konferencia, elõadás cím: "Ultrarövid lézerimpulzusok torzulásainak vizsgálata szimulációk segítségével"
ÚNKP Intézeti Konferencia, elõadás cím: "Ultrarövid lézerimpulzusok térben és idõben csatolt torzulásainak vizsgálata"
LAMELIS 'Workshop on lasers in medicines and life sciences' nemzetközi konferencia, elõadás cím: "Spectral phase reconstruction of ultrashort laser pulses by measuring spectral broadening in thin fused silica plates"
LAMELIS 'Workshop on lasers in medicines and life sciences' nemzetközi konferencia, poszter cím: "Spectral phase reconstruction of ultrashort laser pulses by measuring spectral broadening in thin fused silica plates" 

Ámán Ildikó
SZTE ÁJK, Doktori Iskola, III. évfolyam

A bécsi Collegium Hungaricum-ban a Tempus Közalapítvány jóvoltából 2 hónapos kutatói ösztöndíj (2018. április-május)
SZTE Talent Ösztöndíj: a 2017/2018-as tanévben az SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista PhD képzés kategóriában Bronz fokozatú tagság (2018. május 10.)
Printker–Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj 2018. (2018. május 10.)


Berczeli-Nemcsényi Alex
SZTE BTK, Történelemtanár-filozófiatanár MA, II. évfolyam

ÚNKP Mestreszakos Hallgatói Kutatói Ösztöndíjasa
I. szemeszter ERASMUS ösztöndíj
2018. az SZTE Sófi József Ösztöndöndíj Kiemelt Kuratóriumi  Díja
Részvétel a PPKE Kubinyi Andrát Történész Mûhelye által szervezett I. Kárpát-medencei Történész Mûhelyek konferenciáján, 2018.03.21-23., Piliscsaba
Részvétel az SZTE Eötvös Loránd Kollégium által szervezett VII. Eötvözet Konferencián,2 018.04.06.-07., Szeged


Dalos Vera Daniella
SZTE BTK, Pszichológia MA, II. évfolyam

Városi Ösztöndíj, 2017. szeptember 1., Szeged
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, 2017. szeptember 1., Szeged
Campus Mundi rövid tanulmányút: 2018.03.14-23., University of Helsinki
SZTE Talent Kiválósági Lista - Bronz fokozat 2018. május 10., Szeged
Csifcsák, G., Balla, V. R., Dalos, V. D., Kilencz, T., Biró, E. M., Gábor, U., & Szalóki, S. (2018). Action-associated modulation of visual event-related potentials evoked by abstract and ecological stimuli. 10.17605/OSF.IO/482RQ
Dalos, V. (2017). Élettel való elégedettség egy leánykarban. IMPULZUS – Szegedi Pszichológiai Tanulmányok Diákszerzők Publikációs Fóruma. 4(1)


Földi Csenge
SZTE TTIK, Biológus MSc, I. évfolyam
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj


Gera Imre
SZTE TTIK, Programtervező Informatikus BSc, III. évfolyam
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (2017-2018)
Szeged Megyei Jogú Városi Ösztöndíj (2017-2018)

London András, Gera Imre, Bánhelyi Balázs (2018): Markowitz Portfolio Selection Using Various Estimators of Expected Returns and Filtering Techniques for Correlation Matrices
Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 15, No. 1, 2018

Gurka Éva Mária
SZTE BTK neveléstudományi MA, I. évfolyam

Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság  XIX. Nemzeti kongresszusán elsőszerzős előadás 2017 szept., Debrecen
SZTE BTK BölcsészFeszt 2018, ÚNKP nyerteseinek előadásai - Pszichológia, irodalom, nyelvészet szekcióban előadás 2018. ápr., Szeged
VII. EÖTVÖZET KONFERENCIA - előadás 2018. ápr., Szeged
Diáktudósok – A XXXIII. OTDK 13. szekciójának első helyezett pályamunkái kötetben 2017. szept.
IMPULZUS – Szegedi Pszichológiai Tanulmányok online folyóiratban 2018 (folyamatban)
cikk VII. EÖTVÖZET KONFERENCIA 2018.  - konferencia kötetben
ÚNKP mesterképzés ösztöndíj 2017/2018. tanév

eszközfejlesztés
SZTE Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottságának engedélye
limitált, kutatási célú szakértői validáció
pilot vizsgálathoz adatfelvételek az SZTE SZAKK ÁOK  Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán
SZTE Talent ösztöndíj, SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista ezüst fokozat (2018)
SZTE Sófi József Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Díj (2018)


Grama Izabella
SZTE TTIK, Földtudomány Msc, II. évfolyam

VII. Eötvözet Konferencia: A mélyvízi üledékes rendszerek osztályozása, Szeged, 2018
Tavaszi Szél Konferencia: Egy pusztaföldvári szénhidrogén tároló statikus modellezése, Győr. 2018
MNB konferencia Előadás: Grama Izabella- Marsovszki Ádám: Gyermekvállalás és pénzügyi tudatosság. A gyermekvállalás költségei és az állami támogatások alakulása egy modellen keresztül
Grama Izabella - Marsovszki Ádám (2018): Gyermekvállalás és pénzügyi tudatosság. A gyermekvállalás költségei és az állami támogatások alakulása egy modellen keresztül- A pénzügyi világ kihívásai a XXI. században kötetben (megjelenés alatt áll)
VI. Eötvözet Konferencia Kiadványban Tanulmány: A Pusztaföldvári terület földtani felépítése- megjelenés alatt áll
MNB Hallgatói Ösztöndíj-2018
SZTE TALENT Ösztöndíj- SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista Bronz Fokozat-2018
SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj-2018
ZTE Sófi József Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Díj-2018
EKA-díj -2017
Új Nemzeti Kiválósági Program -2017


Győrffy Lajos
SZTE TTIK, Matematika PhD, predoktor

1) 12th Joint Conference on Mathematics and Computer Science
Cluj-Napoca, June 14 – 17, 2018.
2)  CSM - The  5th Conference of PhD Students in Mathematics
Szeged, Hungary, June 25 - June 27, 2018

L. Győrffy, G. Makay, A. London
The structure of pairing strategies for k-in-a-row type games, Acta Cybernet. 23 (2017), no. 2, pp. 561–572.


Imre Nóra
SZTE ÁOK, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, I. évfolyam
"Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos mûhelyeinek fejlesztése" (EFOP pályázat) - kiegészítő ösztöndíj (2017/2018, 2018/2019 tanévekben)
VII. Eötvözet Konferencia (2018.04.07., Szeged) - szekcióelnök (Pszichológia szekció)

Kávai Zsuzsanna
SZTE JGYPK, Felnőttképzési Intézet, Kulturális mediáció MA, II. évfolyam

Városi ösztöndíj
Felsőoktatási ösztöndíj
UNKP ösztöndíj
Miniszteri ösztöndíj
Sofi kuratóriumi különndíj
SZTE Talent bronz fokozat
MIRK mûvészeti kategória rajz 2. Díj

Sirm Éva, Kávai Zsuzsanna, Bozsok Renáta, Kultúr szemle (megjelenés alatt)
VMTDK Újvidék  konf.reszvetel


Kószó Eszter
SZTE TTIK, Fizikatanár-matematikatanár mesterképzés, V. évfolyam
TDK I. helyezés matematika szekcióban, SZTE Bolyai Intézet, 2018.05. 11.

Új Nemzeti Kiválósági ösztöndíj
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj


Kiss Tamás
SZTE TTIK, Vegyész MSc, II. évfolyam

TDK-eredmények:
TDK, különdíj, Gyógyszerésztudományi szekció
2017/2018 őszi forduló, 2017. november 16. - Helyi
TDK, 1. helyezés, Kémia II. szekció
2017/2018 tavaszi forduló, 2018. május 11. - Helyi
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíja
Szeged Városi Ösztöndíj
SZTE Talent Ösztöndíj Tehetségpont Kiválósági Lista BA-BSc-MA-MSc-Osztatlan képzés kategóriában EZÜST fokozatú tagja
SZTE Sófi József Ösztöndíj, Kiemelt Kuratóriumi Díj
2017. október 5-7. - 7th BBBB Nemzetközi Konferencia, nemzetközi poszter (társszerző)
2018. március 19-22. - 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology nevû konferencia, nemzetközi poszter (társszerző)
2018. április 6-7. - VII. Eötvözet Konferencia, magyar nyelvû előadás tartása (elsőszerző)
2018. április 20-21. - XII: Szent-Györgyi Albert Konferencia, magyar nyelvû előadás tartása (elsőszerző)
2018. február 2. - V. Nemzetközi Grofcsik András Emlékverseny, "Legjobb vidéki csapat" különdíj
Társszerző a „Formulation of levodopa containing dry powder for nasal delivery applying the quality-by-design approach” c. cikkben, amely jelenleg Major Revision állapotban van
Demonstrátorkodás:
2017. őszi szemesztere - Általános kémia 1. gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat) gyógyszerészek számára
2018. tavaszi szemesztere - Fizikai- és kolloidkémiai gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat) gyógyszerészek számára


Kovács Balázs
SZTE BTK, Némettanár-orosztanár MA, VI. évfolyam
 
SZTE TALENT arany, 2018. 05. 04, Szeged
Sófi Fődíj, 2018. 03. 27, Szeged
CEEPUS, ösztöndíj ausztriai részképzésre, 2017. 08. 20 (de utána szeptembertől hanuárig voltam kint Bécsben)
Helyi TDK előadás, Szeged, 2018. febr. 14.
PRAGESTT VIII., Prága, 2018. márc. 23–24.
ÚNKP-Konferencia (SZTE), Szeged, 2018. április 25.


Mihalkó József
SZTE MK, Okleveles élelmiszermérnöki MSc, II. évfolyam

SZTE Sófi József Ösztöndíj Különdíj
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Szeged Megyei Jogú Városi Ösztöndíj
ÚNKP Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
SZTE Talent Ösztöndíj (Kiválósági Lista Ezüst Fokozat)
TDK:
TDK, Élelmiszertechnológiai és élelmiszertudományi Szekció: II. helyezés, Szeged, 2017. november 7.
Mihalkó J., Rajkó R.: Többváltozós folyamatszabályozás vizsgálata R környezetben, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, XII(4), pp. 73-79.
Prezentációs technikák verseny kari forduló, Különdíj, Szeged, 2018. április 12.
KeMoMo-QSAR 2018 szimpózium (poszterelőadás), Szeged, 2018. május 24-25.
XVI. Wellmann International Scientific Conference (angol nyelvû poszterelőadás), Hódmezővásárhely, 2018. május 9.
Mûszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században (magyar nyelvû előadás), Szeged, 2017. december 8.
23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems (angol nyelvû poszterelőadás), Szeged, 2017. október 9-10.


Mester Abigél
SZTE TTIK, Programtervező Informatikus MSc, I. évfolyam

Discipuli pro Universitate Díj, Szeged, 2018. 01. 29.
Az SZTE TTIK Kiváló Hallgatója Díj, Szeged, 2018. 06. 18.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, Szeged, 2018. 07.
The 11th Conference of PhD Students in Computer Science - "The best talk of the Optimization Session", Szeged, 2018. 06. 27.
European Consortium for Mathematics in Industry angol nyelvû előadás, 2018. június 22. (18-22.), Budapest
International Symposium on Mathematical Programming angol nyelvû előadás, 2018. július 5. (1-6.), Bordeaux


Meszlényi Valéria
SZTE ÁOK, általános orvos, III. évfolyam
2018. SZTE Sófi József Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Díj
2018. SZTE Talent Ösztöndíj és az SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista Bronz fokozata

Meszlényi V., Polgár T.F., Patai R., Nógrádi B., Siklós L.: ALS-sel diagnosztizált betegek vérszérumával történő krónikus kezelés hatása egerek gerincvelői mozgató idegsejtjeire, VII. Eötvözet Konferencia, Szeged, 2018. április 6-7.
Nógrádi B., Patai R., Meszlényi V., Polgár T.F., Siklós L.: Az amiotrófiás laterálszklerózis gyulladásos folyamatainak vizsgálata eltérő rezisztenciájú agyi régiókban, VII. Eötvözet Konferencia, Szeged, 2018. Április 6-7.
Meszlényi V.: Egerek gerincvelői motoneuronjainak kalciumszint változása amiotrófiás laterálszklerózisban szenvedő betegek vérszérumával történő kezelés hatására. Tudományos Diákköri Konferencia, 2017. november 15-17. Szeged

Meszlényi V., Polgár T.F., Patai R., Nógrádi B., Engelhardt J.I., Siklós L: ALS-sel diagnosztizált betegek szérumával történő krónikus intraperitonealis kezelés hatása egerek gerincvelői mozgató idegsejtjeire, MÉT Vándorgyûlése, Szeged, 2018. június 27-30.
Patai R., Nógrádi B., Meszlényi V., Polgár T.F., Engelhardt J.I., Siklós L.: Diazoxide equally reduces microglial activation in motor neurons with different susceptibility after acute injury of motor axons. FENS Regional Meeting, International Symposia, Pécs, 2017. szeptember 20-23.
Meszlényi V., Patai R., Nógrádi B., Polgár T.F., Enghelhardt J.I., Siklós L.: Changes in the motoneuronal calcium level after long-term treatment wih blood serum from patients with amyotrophic lateral sclerosis. MTA SZBK Straub-napok, Szeged, 2018. május 10-11.
Nógrádi B., Patai R., Meszlényi V., Polgár T.F., Siklós L.: Neuroprotective effect of diazoxide on microglia activation in differently susceptible motor brain nuclei after acute nerve injury. MTA SZBK Straub-napok, Szeged, 2018. május 10-11.
Patai R., Polgár T.F., Nógrádi B., Meszlényi V., Siklós L.: Újgenerációs elektronmikroszkópos technika bevezetése szerkezetkutatási alkalmazásokban. MTA SZBK Straub-napok, Szeged, 2018. május 10-11.
PolgárT.F., Patai R., Nógrádi B., Meszlényi V., Engelhardt J.I.,Siklós L.: Quantification of intracellular calcium level and neuronal survival after acute blood serum inoculation from patients with different genetic mutations of amyotrophic lateral sclerosis. MTA SZBK Straub-napok, Szeged, 2018.május 10- 11.


Nyerki Emil
SZTE TTIK, Info-bionika mérnök MSc, II. évfolyam
SZTE Sófi Alapítvány Sófi különdíj (2017. október), Kúratoriumi különdíj (2018. április)
SZTE Tehetségpont Kíválósági lista Arany fokozat (2018. április)


Pósa Szonja Polett
SZTE TTIK, Kémia BSc, I. évfolyam

Alkoholok szelektív oxidációja vizes terc-butil-hidroperoxiddal FeCl3·6H2O/SiO2 katalizátoron
XII. Szent-Györgyi Albert Konferencia, Budapest
2018. április 20-21.  
Alkoholok szelektív oxidációja vizes terc-butil-hidroperoxiddal FeCl3·6H2O/SiO2 katalizátoron
VII. Eötvözet Konferencia, Szeged
2018. április 6-7.
Alkoholok szelektív oxidációja vizes terc-butil-hidroperoxiddal FeCl3·6H2O/SiO2 katalizátoron
Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva
2017. október 25-28.

 

Rózsa Katinka
SZTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, I. évfolyam


8. Prager Germanistische Sudententagung, elõadás címe: Der graphematische Status der Großschreibung im Deutschen. 2018. március 23-24., Prága
18. International Morphology Meeting - elõadás címe: Problems of un-prefixation in German. Accent and meaning, 2018. május 10-13., Budapest
13. Kari Doktoranduszkonferencia, Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged - elõadás címe: Negatív szóképzés a német nyelvben, 2018. június 20.,

Rózsa, Katinka (2017): un-präfigierte Adjektive und Substantive in deutschen und deutsch-ungarischen Wörterbüchern. [un- prefixumos melléknevek és fõnevek német és német-magyar szótárakban] In: Verena Vortisch/Szendi Zoltán (szerk.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2016             

 

Sebestyén Edmond
SZTE BTK, Neveléstudományi Doktori Iskola, I. évfolyam

Sebestyén Edmond (2018): A tudásalapú oktatási rendszer a bizonyítékokra alapozott oktatás tükrében. VII. Eötvözet Konferencia.
Sebestyén Edmond és D. Molnár Éva (2018): Az idõgazdálkodás és az önszabályozott tanulás kapcsolatának feltárása magyar felsõoktatási hallgatók bevonásával. XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged. 2018. április 26-28.
Epam-Pro Talentis Vállalíti ösztöndíj           

Szántai Márk
SZTE BTK, magyar-történelem tanári MA, III. évfolyam
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíja
ÚNKP-ösztöndíj (5 hónap)
Sófi József Alapítvány Különdíja

Grezsa Ferenc irodalomtörténeti pályázat, 3. helyezés, Szeged, 2018. május 25.


Szili Petra
2018. március - Challenges and new concepts in antibiotics research
Bacterial Genome Engineering deciphers the mutational background of antibiotic resistance in clinical pathogens
Pasteur Intézet, Párizs, Franciaország
Utazási támogatás a FEMS (Európai Mikrobiológiai Társaságok Szervezete) jóvoltából

Bacterial Genome Engineering Deciphers the Evolutionary Background of Antibiotic Resistance in Clinical Pathogens
2017. október - Keystona Simposia: Antimicrobials and Resistance: Opportunities and Challenges
Santa Fe, USA

Nyerges, Á., Csörgő, B., Draskovits, G., Kintses, B., Szili, P., Ferenc, G., ... & Vásárhelyi, B. M. (2018). Directed evolution of multiple genomic loci allows the prediction of antibiotic resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201801646.


Torma Gábor
SZTE TTIK, osztatlan fizika-matematika tanári, V. évfolyam
Farkas Zsuzsanna, Mező Tamás, Torma Gábor: Torricelli megidézése (Fizikai Szemle, 2018/5)