Egy mártír miniszterelnök és utóéletének kálváriája Batthyány Lajos

Előadó: 
Pelyach István
Időpont: 
2007. október 18. (csütörtök) (Egész nap)
Szervező: 
Pelyach Júlia

Pelyach István történész, a Szegedi Tudományegyetem Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének okatatója. Kutatási területe az 1848/49-es forradalom és szabadságharc politika és hastörténete, a 19. század első felének nemzetiségi problematikája a Habsburg birodalomban, illetve a kossuth emigráció európai kiútkeresése. Munkásságában kiemelten fontosnak tartja a rész- és szintetizáló tanulmányok publikálása mellett a korabeli források tudományos igényű, ugyanakkor a történelem után érdeklődő emberek számára is "emészthető" formában való kiadását. Ez azért is lényeges, mert napjaink társadalmi, politikai folyamataihoz könnyebben kerülhetünk közel, könnyebben értelmezhetjük azokat, ha tisztában vagyunk az előzményekkel, ezért a történelmet mindenkinek érthető módon kell prezentálni, azt élménnyé kell tenni. 200 éve született Batthyány Lajos gróf Magyarország történetének első felelős és független miniszterelnöke. Az évforduló kapcsán több tanulmányban és konferencián a gróf életpályájának súlypontjait elemezte, s arra tett több alkalommal kísérletet, hogy elhelyezze őt a kiemelkedő politikusokat felvonultató 19. században. Arisztokratikus jelleme, távolságtartó magatartása nem illett a 20. század egyre populistább politikai valóságába. Nem lehetett példakép, nem lehetett történelmi "gyökér" egyetlen hatalom számára sem. Ugyanakkor elvitathatatlan, hogy miniszterelnöksége alatt teremtették meg azokat a feltételeket, szközöket, amelyekkel a nemzet 1848 őszétől képes volt majd egy évig önvédelmi háborút, majd szabadságharcot folytatni. Ezért is fontos, hogy Kossuth, Széchenyi gróf, Deák, Wesselényi báró mellett végre ő is a nemzeti emlékezet szerves részévé váljon.