NTP 2021

Beszámoló az SZTE Eötvös Loránd Kollégium NTP-SZKOLL-21-0039 Szakkollégisták a lokális közösség fejlesztéséért pályázat keretében megvalósított programjairól

Támogatás összege: 700.000 Ft

A program befejezése: 2022. december 31.


Programunk célja, hogy nyolc műhelyszemináriumunk és két szakszemináriumunk segítségével a hallgatók szakmai előmenetelét segítsük és tudományos kommunikációjukat fejlesszük. Célul tűztük ki, hogy programjaink keretében a lokális, szegedi hallgatói és lakossági közösséget is fejlesszük nyílt kurzusok, konferenciák, előadások segítségével. Társadalmi felelősségvállalási projektünkben a diákok pályaválasztását törekedtünk elősegíteni, mintegy hidat képezve a tehetséges fiatalok és a helyi cégek között. A szakkollégiumi közösség összekovácsolásának érdekében belső szabadidős és szakmai programokat is szerveztünk.

Ismerkedés a nyelvtudomány világával:

Az Ismerkedés a nyelvtudomány világával kurzus célja az volt, hogy betekintést nyújtson a hallgatóknak a nyelvtudomány különböző területeibe, megismertesse őket a diszciplína kurrens kutatási kérdéseivel, illetve a más tudományágakkal való érintkezési pontjaival. A két féléven át tartó, összesen 32 órás (16 alkalmas) kurzus során többek között olyan témákat érintettünk, mint a köznyelv és a nyelvjárás megítélése, a kontakt és online osztálytermi diskurzusok vizsgálata, a manipuláció felismerése, a bírói kérdésfeltevések, a gépi tanulás vagy a magyar nyelv eredetéről szóló áltudományos elméletek. Nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak a Szegedi Tudományegyetem oktatói és doktori hallgatói tartottak előadást a tanév során, hanem más intézményekből is tudtunk hívni szakembereket, például az ELTE-ről és a Nyelvtudományi Intézetből. Az előadássorozat a járványhelyzet miatt, illetve a vendégelőadók könnyebb elérése érdekében online valósult meg. Az órákon nagyjából 15-20 fős állandó hallgatói közönség volt, akik változatos szakokról érkeztek (voltak köztük magyar, illetve más nyelvszakosok, de jogászok, közgazdászok, sőt fizikus és matematikus hallgatók is), így kijelenthető, hogy valóban sikerült olyan diákokat is megszólítani, akiknek nem tartozik a szakterületei közé a nyelvtudomány, csupán érdeklődtek a nyelvi, nyelvhasználati problémák iránt. Összességében elmondható, hogy a kurzus sikeres volt, mivel a hallgatók értékes és a mindennapi életben is jól hasznosítható ismeretekhez jutottak, valamint az előadások után élénk beszélgetések alakultak ki, melyek elengedhetetlenek a tudományos vitakészség fejlesztéséhez.

Együtt a szebb környezetért - lokális környezetvédelem

Kurzusunk keretében a résztvevőket aktívan bevonva, gyakorlati oldalról közelítettük meg a fenntarthatóság kérdését. Fontos célunk volt, hogy a műhelytagok a saját környezetük kihívásainak témakörében mélyedjenek el, és ismerjék meg saját lehetőségeiket az aktív környezetvédelemre. A kurzus egyik modulja ismeretterjesztő előadásokat jelentett, ahol többek között az Alföld természetvédelmi kérdéseiről, a folyók (különös tekintettel a Tiszára) problémáiról, vagy a zöld háztartás lehetőségeiről esett szó. Ezek alapismereteket szolgáltattak a különböző gyakorlati tevékenységekhez. A résztvevőknek lehetőségük nyílt terepi tapasztalatokat gyűjteni városklimatológia és természetvédelem témakörökben. Ezek során tematikus feladatlap segítségével járták be Szeged utcáit a városklíma javítását célzó lehetőségek megismerésére, valamint a Mártélyi TK-ban végeztek aktív természetvédelmi kezelést (botolófüzes karbantartása), és részt vehettek egy iskolakertet működtető projektben. Ezekhez olyan alkalmak is kapcsolódtak, ahol a tapasztalatokat közösen megbeszéltük, a tanulságokat levontuk. Mindemellett aktív együttműködést alakítottunk ki a Mondolo Egyesülettel, akikkel közösen gyerekeknek szóló természetvédelmi foglalkozást tartottunk az SZTE Füvészkertben. 

A két féléven át tartó kurzus összességében sikerrel zárult, hiszen nagyszámú (félévenként kb. 20 fő), a legkülönbözőbb szakokról érkező hallgatóknak tudtuk ismereteket és értékes gyakorlati tapasztalatokat nyújtani a környezet- és természetvédelem változatos témaköreiben.

Hova tovább címmel indítottunk el egy programsorozatot néhány évvel ezelőtt, amelynek legfőbb célja az egyetemi tanulmányaikat végző hallgatók megismertetése az álláspiac sajátosságaival az elhelyezkedés lehetőségeivel, hangsúlyt helyezve a nehézségekre. Kiváló teljesítményt nyújtó kollégistáink nem egyszer találkoznak azzal a kihívással, hogy az egyetemi éveik alatt mutatott teljesítmény egy másik közegben, más típusú elvárások között kevésbé tud érvényesülni. Másrészt szintén komoly konfliktusok forrása a szakmai kihívások és a bérezés terén tapasztalható inkongruencia. Cégekkel korábban is álltunk kapcsolatban, sőt, a HÍD-táborokban rendszeresen tartanak előadást a leendő kollégistáink számára, de értelemszerűen ezek a tájékoztatók elsősorban ezen cégek előnyös oldalait mutatják be. A Hova tovább program egyik legfontosabb eleme, hogy olyan cégek tevékenységét ismerhetik meg kollégistáink, ahol alumnusaink dolgoznak, így volt szakkollégistaként sokkal hitelesebben tudják bemutatni egy-egy szakmai közeg előnyeit, hátrányait, a hosszú távon való karrier-építés lehetőségeit, buktatóit. A programsorozat működésében sajnos a Covid-időszak nagyon sok nehézséget okozott. A programsorozat kezdetétől fogva fontos szempont és tapasztalattal megerősített tudássá lett, hogy a személyes jelenlét nagyon fontos a hitelesség szempontjából. Abban reménykedtünk, hogy a járvány elmúltával újra élőben folyhat a programsorozat, de a korábbi "rend" alig állt helyre. A (részben nemzetközi) cégek, jórészt saját belső járványügyi szabályaik okán még akkor is ellenjavallották a személyes kontaktokat, amikor a hazai áltálános járványügyi szabályok már egyébként lehetővé tették volna ilyen típusú rendezvények megtartását. Ily módon többnyire informális beszélgetések formájában "vészelte át" a programsorozat ezt az átmeneti időszakot, és bár ezeknek is bizonyosan lesz mérhető hasznosulása, mind a piaci szereplők, mind pedig a kollégisták így ítélik meg, hogy mindent meg kell tennünk a régi formához való visszatérésért.

Természetesen a társadalmi felelősségvállalás iránti érzékenyítés nem maradt el, a szakkollégiumunk kiemelten foglalkozik és pontrendszerrel serkenti, támogatja azokat az önkéntes tevékenységeket, amelyek a kollégisták társadalmi érzékenységét növelik, így roma gyerekeket korrepetáltak, idősek otthonában látogattak rendszeresen idős embereket, olvastak fel nekik, bevásároltak, vért adtak, saját önkéntes szervezetet alapítottak. 

A pályázatban vállalt kiegészítő tevékenységeket a jelentősen csökkentett pályázati támogatás ellenére is sikeresen valósítottuk meg. 2022 áprilisában, immár újra élőben megtartottuk a X. Eötvözet Konferenciát, melynek anyagából konferenciakötet is készült, 2022. november 30-án került ki a nyomdából. A kötetben a konferencián előadók publikálhatták a kutatásukat. Végül 14 tudományos cikk készült. A kiadvány elkészítését teljes egészében a kollégisták vállalták el, a szerkesztést és lektorálást Varga Anikó és Virág Nándor, a borító elkészítését Szabó Adrienne. A kötet 172 oldalas, digitális és papír alapú formátumban is megjelent. A digitális verzió itt elérhető, a papír alapú kiadványból pedig minden szerző jogosult tiszteletpéldányra. 

Folytatódott önkéntes programunk, melynek köszönhetően fejlődött a szakkollégisták társadalmi érzékenysége. A 2018/19-es tanévtől kezdve önkéntességgel is lehet pontot szerezni kollégiumunkban, ennek érdekében a kollégium lakói rendkívül sokrétű önkéntes tevékenységet folytattak. Hátrányos helyzetű roma gyerekeket korrepetáltak, saját önkéntes szervezetet alapítottak, vért adtak. Mindezen eredmények egy év leforgása alatt születtek, és a jövőben, reményeink szerint egyre szervezettebb formában bővítjük e lehetőségeket.

A Covid-járvány ideje alatt összeszűkült szociális háló végre újra megelevenedhetett, létrehoztunk új köröket: a Társasjáték-kört, a Konyhakört, újra beindítottuk a járvány alatt szünetelő vagy online formában működő köreinket: az Olvasókört, a Kreatív Kört, a Sakk-kört, a Sportkört és a Filmklubot. Megtartottuk rendszeres közösségi programjainkat: a Pingcsót, a Kvíz-esteket, a Kolimpiát, megünnepeltük a Halloweent, a Mikulást, a farsangot, elmentünk kirándulni, tartottunk borkóstolókat, egyszóval minden a szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó kulturális, sport- és szabadidős közösségi tevékenységünket.