NTP 2020

Beszámoló az SZTE Eötvös Loránd Kollégium NTP-SZKOLL-20-0033 Válságon innen és túl pályázat keretében megvalósított programjairól

Támogatás összege: 500.000 Ft

A program befejezése: 2022. június 30.


A műhelyelőadásoknak köszönhetően a hallgatók gyakorolták tudományos szövegek feldolgozását, elkészítését, ezekről vitatkozni. Az előadások és az azt követő beszélgetések szélesítették a látókörüket, alkalmat teremtettek a tudományos visszacsatolásra. A szakszemináriumok tágították a vírussal, illetve a járvány utáni problémákkal kapcsolatos ismereteiket, elmélyedtek a klímavédelem lehetőségeiben, a fiatalok tehetséggondozásának felkarolása révén fejlődött a társadalmi felelősségvállalásuk.

A szakmai műhelyek folyamatosan, bár kevesebb óraszámmal működnek 2020 szeptembere óta, online és jelenléti formában is. Szeptemberben a szokásos módon megtörtént az előadók felkérése, és október közepétől folyamatosan zajlottak a tudományos és közéleti témájú előadások, beszélgetések. A műhelyekben kis létszámú csoportokban dolgozták fel a műhelyvezetők és meghívott előadók vezetésével a friss ismereteket. A 2020-as őszi félév során a kötelezően megvalósítandó programok az „Élet a korona után” és a „Mindennapi klímavédelem” kurzusok elkezdődtek és a kiírásnál kevesebb alkalommal, de folyamatosan zajlottak. Folytatódott a multidiszciplináris Eötvös Esték, több előadót hívtunk meg rá az első félévben, akik többféle szempontból különböző tudományterületet mutattak be a hallgatók számára. A második félévben a műhelyszemináriumok is, a kötelező kurzusok is kisebb szünet után működtek tovább, szintén jelenléti és online formában. A 2020 decemberében online megtartott IX. Eötvözet Konferencia kötetét lektorált(att)uk, megszerkesztettük és kiadtuk 2021 tavaszán.

A "Mindennapi klímavédelem" kurzus keretein belül körbejártuk, hogy egyénenként, illetve kis közösségként mit tehetünk a környezetünkért. Sokat hallottunk már a globális trendekről, de keveset arról, hogy mit tehetünk azért, hogy a Földünket további pusztítás nélkül őrizzük meg utódaink számára. A kurzus keretein belül interaktív alkalmak szervezése volt a fő célunk, amelyeken irányított beszélgetések keretein belül a résztvevők kifejthették a véleményüket. A félév folyamán megvitattuk, hogyan lehet környezetbarát és hulladékmentes egy háztartás, ismertettük saját szokásainkat és praktikáinkat. Városismereti vetélkedő keretein belül megismerhettük városunk klímavédelmi tevékenységeit. Beszéltünk az egyszer használatos műanyagok környezeti hatásairól és kiváltásáról, körbejártuk a mikroműanyagok témakörét. A klímavédelem jogi hátteréből is kaptunk ízelítőt. Az "Élet a koronavírus" után kurzusunk az előzetes tervek ellenére online valósult meg, ugyanis a vírushelyzet nem ért véget a kurzus kezdetéig. Az alkalmak a kollégium Facebook oldalán kerültek meghirdetésre, így mindenki számára nyitottak voltak. Maguk az előadások a Zoom felületén zajlottak. Z. Karvalics László: Az infodémiáról másképpen, Schirm Anita: Vírusos a nyelvünk? - A koronavírus-járvány hatása a nyelvre, Hunyadi Zsolt: A kutatásról és oktatásról a poszt-pandémiás közegben, Janó Evelin: Kapcsolataink az igazi vagyonunk?

Pályaorientációs nap: A 2020/2021-es és 2021/22-es tanévben is számos nyílt nap elmaradt, vagy online került megtartásra. Ezek hatására döntött úgy a kollégiumba felvételiző végzősökkel foglalkozó csapat, hogy a kollégium is szervezzen egy online nyílt napot az érdeklődőknek. Az eseményre 2021. április 9-én sor zoomon keresztül. Egy informatív prezentáció foglalta össze a közösségi munkát, valamint az öt szervező hallgató beszélt a kollégiumról. A témák, amikről szó volt az általános egyetemi élettől az Eötvös Loránd Kollégium előnyeiig terjedtek, mivel nyújt többet egy szakkollégium, milyen szociális juttatások vannak Szegeden, milyen is egy tárgyfelvétel, és miért is olyan jó eötvösösnek lenni, csak hogy néhány példát említsek. Körülbelül húsz résztvevő volt a kollégistákon kívül az ország különböző részeiből, akik az előadás közben és végén is tettek fel kérdéseket. Jó hangulat alakult ki az előadás alatt, sok kérdés fogalmazódott meg magáról az egyetem-kezdésről, az első év nehézségeiről, ezekben hasznos tanácsokat adtunk a végzősöknek, illetve olyan kollégisták is csatlakoztak a beszélgetéshez a végén, akik nem szervezők hanem csak hallgatóként csatlakoztak. Az esemény lezárásaként egy kollégiumról szóló kvízt tölthettek ki a 12. évfolyamos diákok, amelynek a nyertese a felvételiző táborban a jutalmát is megkapta.

A pályázatban vállalt kiegészítő tevékenységeket a Covid-járvány és a jelentősen csökkentett pályázati támogatás ellenére is viszonylag sikeresen valósítottuk meg. A járványhelyzet miatt a IX. Eötvözet Konferenciát 2020 decemberében, online tartottuk meg, ezt az előző pályázatba számoltuk el, mivel a két pályázat időintervalluma a hosszabbítás miatt fedésbe került egymással. A jelen pályázat tartalmazza az előadásokból összeállt, 2021 tavaszán megjelent Eötvözet konferenciakötet kiadását. A kötetben bármelyik előadó publikálhattavkutatását. Végül 11 bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint 4 természettudományi és informatikai témájú cikk született. A kiadvány elkészítését teljes egészében a kollégisták vállalták el, a szerkesztést és lektorálást Varga Anikó és Virág Nándor, a borító elkészítését pedig Szabó Adrienne. A kötet 180 oldalas, digitális és papír alapú verzióban is megjelent. A digitális verzió a kollégium honlapján bárki számára elérhető, a papír alapú kiadványból pedig minden szerző jogosult tiszteletpéldányra. Folytatódott önkéntes programunk, melynek köszönhetően fejlődött a szakkollégisták társadalmi érzékenysége. A 2018/19-es tanévtől kezdve önkéntességgel is lehet pontot szerezni kollégiumunkban, ennek érdekében a kollégium lakói rendkívül sokrétű önkéntes tevékenységet folytattak. Hátrányos helyzetű roma gyerekeket korrepetáltak, saját önkéntes szervezetet alapítottak, vért adtak. Mindezen eredmények egy év leforgása alatt születtek, és a jövőben, reményeink szerint egyre szervezettebb formában bővítjük e lehetőségeket.A Covid-járvány ideje alatt összeszűkült szociális háló pótlására megtartottuk on

A pályázatban megfogalmazott célokat a Covid-járvány és a csökkentett támogatás következtében nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Sikeresen megvalósult: hogy a célcsoport, azaz a szakkollégistáink minél szélesebb tudományos spektrumból minél sokszínűbb és sokrétűbb ismeretekre tegyenek szert; hogy részt vegyenek mind a tudományos, mind a közéleti, társasági tevékenységekben, és hogy tovább gyakorolják és mélyítsék a 2019-es járványhelyzet teremtette új helyzetre reflektáló újfajta, az online jelenlét és tanulás képességét. A műhelyekben és a szakszemináriumon folyó munkának köszönhetően a célcsoport jelentős része régóta, az új szakkollégisták pedig az eltelt évnek köszönhetően képesek önálló tudományos tevékenységre, elsajátították a tudományos vita, a tudományos érvelés, a tudományos gondolkodás műfaját, elmélyültek a szakmai ismereteik.Az online Eötvözet-konferencia előadásainak jelentős része bekerült a 2021 áprilisában megjelent Eötvözet konferenciakötetbe. A szövegek írott formában megjelentetése az írott szöveg fegyelmezettségére és a szakszerű, pontos, érthető fogalmazásra tanítja a hallgatókat.Az Eötvös-esték alkalmain a szakmai sokszínűség dominált, és a hallgatók az online forma kihívásaival is megbirkóztak. Az Eötvös-esték legnagyobb kihívása az interdiszciplinaritás volt, mert minden résztvevőjétől azt követelte, hogy legalább 2-3 tudományterületre rendelkezzen bizonyos fokú rálátással. A tényanyag megismerésén túl fontos szempont volt új látásmódok kialakítása és megerősítése, mert a folyamatosan változó tudományos térben csak állandó módszertani megújulással van esély új eredményeket felmutatni.

A járványhelyzet miatt elmaradt IX. Eötvözet Konferenciát 2020. december 18-19-én pótoltuk, online formában, de ez a konferencia, bár ugyanerre az időszakra esett, az előző pályázatba került bele. Elmaradt viszont a X. konferencia, amit 2022-ben pótoltunk, így ebben a pályázatban konferenciát nem számoltunk el.

A IX. Eötvözet Konferencia tanulmánykötete 2021 áprilisában jelent meg. A kötetben bármelyik előadó publikálhatta kutatását. Végül 11 bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint 4 természettudományi és informatikai témájú cikk született. A kiadvány elkészítését teljes egészében a kollégisták vállalták el, a szerkesztést és lektorálást Varga Anikó és Virág Nándor, a borító elkészítését pedig Szabó Adrienne.

A kötet 180 oldalas, digitális és papír alapú verzióban is megjelent. A digitális verzió a kollégium honlapján bárki számára elérhető, a papír alapú kiadványból pedig minden szerző jogosult tiszteletpéldányra.

Nem valósíthattuk meg az offline konferenciát, nem tarthattunk annyi offline kurzust, ugyanakkor a közösségi programok online formában meg tudtuk tartani, de le kellett csökkentenünk a vállalt kurzusok óraszámát, mivel a támogatási összeg ötödére csökkent és egymást követték a járványhullámok.

A kért támogatás ötödét kaptuk meg, és az igényelt kiadási sorokon szereplő összegek automatikusan 20%-ra csökkentek. Így bizonyos tervezett kiadásokról le kellett mondanunk, több programot nem tudtunk megvalósítani. A tervezett programok megvalósítását a Covid-járvány is nehezítette, egyes elemeit ellehetetlenítette: a kirándulást, offline konferenciát, a hallgatók konferenciázását nem bonyolíthattuk le. Tárgyi eszközt ennyi pénzből nem tudtunk vásárolni.

Csatolt fájlok: