NTP 2019

Beszámoló az SZTE Eötvös Loránd Kollégium

NTP-SZKOLL-19-0029 Globális problémák - Helyi felelősség

pályázat keretében megvalósított programjairól

 

Támogatás összege: 500.000 Ft

A program befejezése: 2020. június 30.

A műhelyszemináriumokon a hallgatók tudományos aktivitásának növelése volt a cél, a szakszemináriumokon a klímaváltozás okozta problémákat tártuk fel; fejlődött a tudományos kommunikációjuk; az online megtartott Eötvözet konferencián a megmérettetést támogattuk; az erdőtisztítással a hallgatók társadalmi érzékenyítésnek, felelősségvállalásának a növelése volt a cél szűkebb/tágabb környezetükben. A közösség összekovácsolása érdekében közösségi programokat szerveztünk a járvány előtt.

A szakmai műhelyek folyamatosan, bár kétségtelenül kevesebb óraszámmal működnek 2019 szeptembere óta, a járványhelyzetben is, online formában. 2019 szeptemberében megtörtént az előadók felkérése, és október közepétől folyamatosan zajlottak a tudományos és közéleti témájú előadások, beszélgetések. A műhelyekben kis létszámú csoportokban dolgozták fel a műhelyvezetők és meghívott előadók vezetésével a friss ismereteket. A 2019-es őszi félév során a kötelezően megvalósítandó programok közül egy alkalommal zajlott erőtisztítás a Tisza árterén, a klímaváltozás kurzust az előadó csak a tavaszi félévre vállalta, amikor viszont a járványügyi lezárások miatt az nem tudott átállni a hirtelen online előadásformára, ezért ez a kurzus elmaradt. A tudományos kommunikáció kurzust időarányosan teljesítettük, a hallgatók önképző kör formájában tartották meg, PhD-s vezetéssel. Folytatódott a multidiszciplináris Eötvös Esték, több előadót hívtunk meg rá az első félévben, akik többféle szempontból különböző tudományterületetmutattak be a hallgatók számára. A második félévben a műhelyszemináriumok kisebb szünet után működtek tovább online formában, a szakszemináriumok viszont elmaradtak, ahogy az erdőtakarítás is, a járványügyi korlátozások miatt. A tavasszal szokásos Eötvözet Konferencia is elmaradt, valamint a konferenciakötet megjelenése. A konferenciát 2020. december 18-19-én online formában pótoltuk. A konferenciakötet kiadása ennek értelmében átkerül a következő pályázati ciklusba. 

A 2019-es őszi félévre tervezett klímaváltozás kurzust az oktató kérésére 2020 tavaszára helyeztük át, ám ekkor a járvány miatt maradt el, mert az oktató (koránál fogva) nem tudott és akart átállni az online formára. A tudományos kommunikáció kurzust három fontos pillérre építettük fel: tudományos absztrakt készítése, tudományos előadás tartása és tanulmány készítése. A három kommunikációs szoros kapcsolata mellett, sajátos jegyeikről is új ismereteket szerezhettek a hallgatók. Az absztrakt-készítés során a legfontosabb karakterisztikus jegy a rövidség, illetve tömörség volt. A lényegre törő és informatív fogalmazást hosszas gyakorlással lehet elérni és a terjedelmi korlátok tiszteletben tartása az online jelentkezések során megkerülhetetlen követelmény. Ráadásul napjainkban már hazai tudományos rendezvényeken, illetve folyóirat publikációk esetében is elvárás az idegennyelvű absztrakt benyújtása, így a szakkollégisták az angolszász hagyományokkal is megismerkedtek. A tudományos előadások kapcsán a legfontosabb praktikákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A pandémia kifejezetten sajátos lehetőséget kínált/követelt, azaz az online térben tartandó előadások módszertanával is megismerkedhettek, különböző platformokon (BBB, Teams, Zoom) kialakítva a készségeket. A folyamat zárásaként pedig a tudományos előadás megírásának műhelytitkait sajátíthatták el, mind formai, mind pedig a tartalmi elvárásokat illetően.

A Covid-járvány előtt kiemelt figyelmet kapott a környezetünk megóvása. Szerettük volna, hogy a szakkollégistáinkban legalább lokális szinten kialakuljon a környezetük megóvásának igénye, így a Szegedhez tartozó közeli erdők és a tiszai rész megtisztítását terveztük, ahogy azt 2019 tavaszán többször is tették a szakkollégisták, helyi civil közösségekkel együttműködve. Sajnos a járványnak köszönhetően mindebből csak az első félévben sikerült egy alkalmat megvalósítani, szintén civilekkel összefogva a Tisza árteréhez mentek le a hallgatók az ártéri erdőben összeszedni a szemetet. 

A pályázatban vállalt kiegészítő tevékenységeket a Covid-járvány és a jelentősen csökkentett pályázati támogatás ellenére is viszonylag sikeresen valósítottuk meg. 2020. december 18-19-én online megrendeztük a IX. Eötvözet-konferenciát, melyre az új forma és a kései időpont ellenére is 64 előadással jelentkeztek a hallgatók. A 64 előadónk több mint 90 embert mozgatott meg, a 17 fős szervezői gárda profi módon készítette elő és bonyolította le a konferenciát. A két nap alatt 16 szekcióban 64 hallgató mutatta be tudományos eredményeit. A konferencia megszervezésének nemcsak tudományos, hanem praktikus haszna is volt, a szervezők beletanulhattak és gyakorolhatták a tudományos közélet szervezését, ráadásul online formában, mely formára nem árt felkészülnie a jövő tudós társadalmának. A konferencia során a hallgatók megismerték egymás kutatásait, és az online térben új tudományos együttműködések születtek. 

Az előadások jelentős része terveink szerint megjelenik 2021-ben szakmai publikációként, az elhangzott szövegek összegyűjtése és lektorálása januárban elkezdődik. A szövegek írott formában megjelentetése az írott szöveg fegyelmezettségére és a szakszerű, pontos, érthető fogalmazásra tanítja a hallgatókat. 

Folytatódott önkéntes programunk, melynek köszönhetően fejlődött a szakkollégisták társadalmi érzékenysége. Az elmúlt évek során fogalmazódott meg a gondolat, hogy a kollégiumunknak serkenteni kellene az itt lakó hallgatók önkéntes tevékenységét. Mint szakkollégium, belső önálló pontrendszerrel döntjük el évről-évre azt, hogy ki maradhat tagja a kollégiumnak. Eddig ez a pontrendszer 3 pillérből állt. Figyelembe vettük a tanulmányi átlagot, a szakmai tevékenységet, és a kollégium közösségéért vállalt feladatokat. A 2018/19-es tanévtől kezdve azonban egy új területtel is lehet pontot szerezni, ami az önkéntesség. A kollégium lakói rendkívül sokrétű önkéntes tevékenységet folytattak. Hátrányos helyzetű roma gyerekeket korrepetáltak, saját önkéntes szervezetet alapítottak, vért adtak. Mindezen eredmények egy év leforgása alatt születtek, és a jövőben, reményeink szerint egyre szervezettebb formában bővítjük e lehetőségeket.