NTP 2014

                           

                                       

A szakmai műhelyek kurzusainak a támogatásból megvalósult fejlesztése, neves előadók meghívása segítette a kollégisták szakmai, tudományos fejlődését, lehetőséget adott arra, hogy az előadókkal létrejövő személyes kapcsolatok révén a hallgató bekapcsolódjon az adott téma kutatási tevékenységébe, illetve további impulzust kapjon már folyó kutatásához. Több műhely esetén a kutatás eredményeként publikációk születtek, például a Történeti Kriminológiai műhelyben közös kutatás folyt, melyből egy közös cikk született. A pályázat keretében 58 előadást finanszíroztunk. A kurzusok tematikái és az előadások összefoglalói megtalálhatók honlapunkon a Szakmai műhelyek rovatban.
A nagy hagyományokkal bíró Eötvös-esték heti rendszerességgel folyó előadássorozat, kreditet érő kurzus. Ennek kertében multidiszciplináris képzés folyt, jeles oktatók, kutatók, művészek adtak elő ismeretterjesztő, gondolatébresztő módon.
Beindítottunk egy Kommunikáció kurzust, mely igen népszerű volt a tagok körében.
Részt vettünk a II. Kárpát medencei szakkollégiumi konferencián (Révkomárom, Nyitra). Két - két hallgatónk tartott előadást a "dögész" illetve a "filosz" szekciókban. Emellet megismerkedtek hazai és határon túli szakkollégiumok képviselőivel, reményeink szerint ezzel további együttműködések alakulhatnak ki.
Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös sorozat 3. köteteként kiadtuk a 2014-ben rendezett III. Eötvözet konferencia lektorált előadásait. A konferencia a két Eötvös kollégium közös rendezvénye volt, a most kiadott kötetben 24 tanulmány illetve cikk szerepel, a sorozatnak ISSN és ISBN száma is van.  A tagok véleménye szerint a kötet jó lehetőség az első publikációk megjelentetésére.
Tovább ápoltuk együttműködéseinket más szakkollégiumokkal, középiskolákkal, valamint kollégiumi kirándulást szerveztünk, melynek célja a szakmai ismeretek szerzése mellett a közösségépítés volt.

Fotók

Videó