NTP 2018

Beszámoló az SZTE Eötvös Loránd Kollégium
NTP-SZKOLL-18-0009 Sokoldalúan felelősséggel
pályázat keretében megvalósított programjairól

 

Támogatás összege: 1.741.986 Ft

A pályázati program befejezése: 2019. június 30.

 

A megvalósított pályázati program három fontos pillérre épült: a kollégisták tudományos kutatómunkájának támogatása, vitakultúrájuk fejlesztése; tudományos eredményeik konferencián történő bemutatása, kötetben megjelentetése; közéleti programokon aktív részvétel. Mindhárom terv megvalósult, a szakkollégisták aktívan szerepet vállaltak a tudományos és közéleti műhely- és szakszemináriumokon, részt vettek konferenciákon, tanulmányaik jelentek meg konferencia-kötetekben.

A szakmai műhelyek folyamatosan működnek 2018 szeptembere óta. Szeptemberben megtörtént az előadók felkérése, október közepétől folyamatosan zajlottak a tudományos és közéleti témájú előadások, beszélgetések. A műhelyekben kis létszámú csoportokban dolgozták fel a műhelyvezetők és meghívott előadók vezetésével a friss ismereteket. Az őszi és tavaszi félévek során három kötelezően megvalósítandó programunk is zajlott: a multidiszciplináris Eötvös Esték, a Python kezdő és haladó szeminárium. Az Eötvös Estékre számos előadót hívtunk meg a tanév folyamán, akik többféle szempontból különböző tudományterületet világítottak meg a hallgatók számára. A szakszemináriumon mind a kezdő, mind a haladó csoportban megvalósították a kurzus témáját. 

Április 12-13-án, immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg a budapesti Eötvös József Collégium részvételével a hagyományos multidiszciplináris Eötvözet-konferenciát. 

Április 17-19-én határon túli tanulmányi kiránduláson vettek részt a szakkollégisták, amelynek során részben a természetföldrajz, részben az épített kulturális örökség jelentőségével ismerkedtek.

Áprilistól folyamatosan gyűjtöttük a felolvasásokat a társadalmi projekthez, május-júniusban megszerkesztettük, CD-re írtuk, majd eljuttattuk idős szervezetekhez, idős emberekhez.

Május-júniusban sajtó alá rendeztük az Eötvözet-kötetet, amely meg is jelent.

A pályázatban szereplő kurzus a 2018-2019. tanév első, illetve második félévében került lebonyolításra. Mindkét félévben heti rendszerességgel összesen 2x15 óra lett megtartva. A kurzus célja az volt, hogy az informatika világában és azon belül a programozásban nem feltétlen jártas hallgatóknak egyszerű, de mégis később sokoldalúan felhasználható ismeretet adjunk. A 2018-2019-es tanév első félévében kezdőfelfogású tematikát követtünk, ismerkedés a Pythonnal, adattípusok, változók és használatuk. Ezt követően logikai adattípusok, állítások és műveletek és feltételkezelés a Pythonban: if, if-else és if-else if-else szerkezet, ciklusok fogalma és megvalósítása a Pythonban (while, for). Megszakítás lehetőségei. Az alapozás után függvényekkel haladtunk tovább, ezután a változók hatóköre: globális és lokális változók és kivételkezelés következett, összetett adatszerkezetek a Pythonban, majd a karaktersorozatokról szóló ismeretek kibővítése, műveletek, és komplexebb feladatok megoldási menete a programozásban. A tanév második félévében a haladó kurzuson az első két órán ugyanaz az anyag lett leadva, mint amit a kezdő kurzus első 6 alkalmával, ezt követően az objektumorientáltság a Pythonban és kivitelezés, majd alapvető és komplex fájkezelés következett. A január végi két órán már különálló szoftvert is meg tudtak írni a hallgatók. A haladó kurzus további részében specifikusabb anyagok következtek, az utolsó két órán érdekes feladatokat oldottunk meg, jórészt önállóan.

A társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt keretében idén azt vállalták a hallgatók, hogy CD-lemezre szerkesztenek híres írók, költők és saját maguk által felolvasott rövid irodalmi szövegeket, melyeket aztán eljuttatnak olyan szervezetekhez, alapítványokhoz, akik idős emberekkel foglalkoznak. A cél, hogy az öregkori magányt, feleslegesség-érzetet, szeparáció-érzetet csökkentsék ezekkel a felolvasásokkal. Azt is reméljük a vállalkozástól, hogy példaadó eszköz lehet a hozzátartózók, szűkebb környezet számára, hogy egyszerű eszközök segítségével a személyes kapcsolatok megerősíthetők, akár újraépíthetők. 

A pályázatban vállalt kiegészítő tevékenységeket sikerrel valósítottuk meg. 2019. április 12-13-án a budapesti Eötvös József Collegiummal közösen megrendeztük a VIII. Eötvözet-konferenciát, melyre minden eddiginél több előadással jelentkeztek a hallgatók. A több mint 70 előadónk több mint 150 embert mozgatott meg, a több mint 20 fős szervezői gárda pedig hónapokon keresztül készítette elő a konferenciát. A kötetbe a konferencia szekcióiból 17 előadás került bele publikációként, mellyel a tavalyi számokat is meghaladtuk. A két nap alatt 16 szekcióban mintegy 70 hallgató adta elő tudományos értekezését. A konferencia megszervezésének nemcsak tudományos, hanem praktikus haszna is volt, a szervezők beletanulhattak és gyakorolhatták a tudományos közélet szervezését, mely tudományos közélet nélkül ma már aligha működnek hatékonyan tudományos közösségek. A konferencia során megismerték egymás kutatásait, új tudományos együttműködések és barátságok születtek, tovább erősödött a két szakkollégium kapcsolata. Az előadások jelentős része megjelenik szakmai publikációként, ami az írott szöveg fegyelmezettségére és a szakszerű, pontos, érthető fogalmazásra tanítja a hallgatókat. 

Létrejött önkéntes programunk, melynek köszönhetően fejlődött a szakkollégisták társadalmi érzékenysége. Az elmúlt év során fogalmazódott meg a gondolat, hogy a kollégiumunknak serkenteni kellene az itt lakó hallgatók önkéntes tevékenységét. Mint szakkollégium, belső önálló pontrendszerrel döntjük el évről-évre azt, hogy ki maradhat tagja a kollégiumnak. Eddig ez a pontrendszer 3 pillérből állt. Figyelembe vettük a tanulmányi átlagot, a szakmai tevékenységet, és a kollégium közösségéért vállalt feladatokat. Idén tanévtől kezdve azonban egy új területtel is lehet pontot szerezni, ami az önkéntesség. A kollégium lakói rendkívül sokrétű önkéntes tevékenységet folytattak. Hátrányos helyzetű roma gyerekeket korrepetáltak, saját önkéntes szervezetet alapítottak, vért adtak. Mindezen eredmények egy év leforgása alatt születtek, és a jövőben, reményeink szerint szervezett formában tovább szeretnénk bővíteni e lehetőségeket.