Eötvös-esték

Elvárások és alkalmazkodás az oktatási intézményekben, az alkalmazkodás buktató

Dr. Kőrössy Judit
2017. november 28. (kedd) 19:00

Kihívások és alkalmazkodás az oktatási intézményekben

Az elõadás azokat a kognitív és viselkedéses elvárásokat veszi sorra, amiket az iskola támaszt az általános és középiskolai tanulók felé, ezzel párhuzamosan arra is kitér, hogy milyen és mennyire adekvát választ adnak ezekre a kihívásokra a diákok. A téma áttekintése során szó lesz a felsõoktatási intézmények elvárásairól, illetve a hallgatók sikeres és sikertelen alkalmazkodásáról is.

Dr. Kőrössy Judit docens, SZTE BTK Szociál- és Fejlõdéspszichológiai Tanszék.

Nemzet és identitás kérdése a 21. században Nemzet és identitás a XXI. században

Dr. Sándor Klára
2017. november 14. (kedd) 19:00

Sokan vélik úgy, hogy a 21. században a nemzetfogalom és a nemzeti érzés elavult, visszahúzó, de legalábbis fölösleges, hiszen a világ kinyílt, a globalizáció pedig megállíthatatlan. Mások ellenkezõleg: azt mondják, éppen ezért nem volt soha ilyen nagy szükség a nemzeti érzés erõsítésére, az összetartozás hangsúlyozására. Vannak, akik szerint a nemzetek hamarosan föloldódnak, mások a nemzetek Európáját építik. Merre haladunk valójában

Dr. Sándor Klára fõiskolai tanár, SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék   

Big Data Kiszámítható egyéniségek

Fülöp András
2017. október 31. (kedd) 19:00

Még véletlennek tûnõ döntéseink mögött is találhatóak olyan mintázatok, melyek kiszámíthatóvá tesznek minket. Az elõadás egyszerû példán keresztül mutatja be, hogy az emberi természet milyen könnyen kiismerhetõ - és ennél fogva jósolható. Kurrens módszerek bemutatásával betekintést nyújt olyan rendszerek mûködésébe, melyek tudatos döntéseinket vizsgálva jutnak részletes információhoz ízlésünkrõl, hobbijainkról, szokásainkról.

Fülöp András adattudós

Digitális generációk tanulási problémakörei – az egyetemen

Marunák Mária
2017. október 24. (kedd) 19:00

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ bemutatása

Fúziós reaktorok Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?

Réfy Dániel Imre
2017. október 17. (kedd) 19:00

Réfy Dániel Imre fizikus, Wigner FK RMI Plazmafizikai Osztály. Immár 60 éve folynak a fúzió földi megvalósítását célzó kutatások, az elsõ, pozitív energiamérleget célzó kísérlet, az ITER, 2025-ben indul majd Franciaországban. Az elõadó a magfúzió fizikai alapjainak áttekintése után bemutatja a fúziós kutatások útját a kezdetektõl az ITER-ig, és rávilágít azokra a hatalmas kihívásokra, melyek még megoldásra várnak.

Cigánypárbeszéd, létezik eredményes cigányfelzárkózás?

Forgács István
2017. október 10. (kedd) 19:00

Cigánypárbeszéd, létezik eredményes cigányfelzárkózás? Érvek és ellenérvek, a múlt tapasztalatai, a jövõ reménye és félelmei. A cigány felzárkózással másfél évtizede foglalkozó Forgács István elõadása azt a célt szolgálja, hogy az egyik legnagyobb kihívásnak tekintendõ cigány felzárkózás kérdésérõl õszintén lehessen beszélni. Az interaktív elõadás célja emellett a téma és a további párbeszéd iránti érdeklõdés felkeltése.   
Forgács István romaügyi szakértõ.

Teázás kultúrája és személyes tapasztalat

Kasza Péter és Kasza Ferenc
2017. október 3. (kedd) 19:00

A teázás világa    Kasza Péter és Kasza Ferenc, a Tea Ízû Zen Kör tagjai. A tea és annak kultúrája Kínában született meg és innen terjedt tovább elsõként a távol- majd a közel-keletre. Mi európaiak is Kínából ismertük meg ezt az italt, és a távol-keleti szokásokból fakadóan alakítottuk ki saját teakultúránkat. Az elõadás célja a távol-keleti teakultúra bemutatása és személyes tapasztalatokon át annak továbbadása kultúránk felé.   

Tinder (illetve társai) és társadalmi vonatkozásai(k) Tindergeneráció

Csarnó Ella
2017. szeptember 26. (kedd) 19:00

Tinder (illetve társai) és társadalmi vonatkozásai(k) Tindergeneráció, és "ami mögötte van" Csarnó Ella újságíró, Társadalomelméleti Kollégium. Milyen társkeresõket használnak a magyar fiatalok, és miért? Digitális magánytól a középosztálybeli prostitúcióig: vajon tényleg lehet online az igazi?   

Transzcendentális Meditáció

Dr. Pál Dániel
2017. szeptember 19. (kedd) 19:00

Stresszkezelés, kreativitás, önismeret

Görög lírikusok támadóállásban – Műfajiság és szövegértelmezés

Mayer Péter
2017. május 16. (kedd) 19:00

A korai görög líra (Kr. e. 7–5. sz.) a maga szóbeliségével egy sajátos költői világ, melynek értelmezése más megközelítést kíván meg tőlünk, mint az írásbeli költészeté. A műfajiság (eposz, elégia, himnusz  stb.) jelensége a szóbeliségből nőtt ki, és a műfaji sajátosságok a hozzájuk tartozó jelentésekkel egyfajta kódot adnak kezünkbe a szöveg értelmezéséhez.