Védnökök

Állam-, Jog- és Közgazdaságtudományi Szekció

Dr. Bató Szilvia, ÁJTK Büntetőjogi Tanszék

Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
E-mail: gorogm@juris.u-szeged.hu
Telefon: 3479

Bölcsésztudományi és Művészetek Szekció

Dr. Nagyillés János, egyetemi docens, BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék
E-mail: nagyillesjanos@gmail.com
Telefon: 3181

Dr. Schirm Anita, egyetemi adjunktus, BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék
E-mail: schirmanita@gmail.com
Telefon: 4407

Dr. Tar Ibolya
SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék
E-mail: tar@antiq.u-szeged.hu
Telefon: 62/544-313 vagy 4313

Újváriné Illés Mária, főiskolai docens, ZMK

Természet-, Mérnök- és Orvostudományi Szekció

Dr. Pálinkó István, egyetemi docens, SZTE TTIK Szerves Kémia Tanszék
E-mail: palinko@chem.u-szeged.hu
Telefon: 4288

Dr. Hatvani László, egyetemi tanár, SZTE TTIK Analízis Tanszék
E-mail: hatvani@math.u-szeged.hu
Telefon: 4097, 4698

Dr. Holló Csaba, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
E-mail: chollo@inf.u-szeged.hu
Telefon: 3416

Dr. Pápay László, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
E-mail: papay@geo.u-szeged.hu
Telefon: 4643, 4058

Dr. Dux Mária, egyetemi docens, ÁOK Élettani Intézet
E-mail: dux@phys.szote.u-szeged.hu
Telefon: 5374

Dr. Szalai Tamás, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
E-mail: szaszi@titan.physx.u-szeged.hu
Telefon: 4421

Dr. Haracska Lajos, tudományos tanácsadó, SZBK