Nyelvészeti Műhely

Nyelvészeti Műhely  


Az Eötvös Loránd Kollégium második bölcsészműhelye, a Nyelvészeti Műhely 2012 őszén alakult meg, mivel megnőtt az igény egy kifejezetten nyelvészeti témákkal foglalkozó műhely megalapítására, amely mintegy kiegészítve a Quadrivium Műhely sokszínű bölcsészettudományi stúdiumokkal kapcsolatos munkásságát, mélyebb ismeretekkel szolgál a nyelvészet iránt érdeklődő kollégisták számára.

Műhelyvezető

Dr. Schirm Anita (2012-) (SZTE - BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék)

Műhelytitkár

Varga Anikó (2018-)

Rózsa Katinka (2016-2019)

Kalla Viktória (2015-2017)

Takács Dóra Kata (2012-2014)

 

http://eotvoslingua.blog.hu/

2022/2023-as tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Balogh Dominika, Jancsovics Nikolett, Krizsány Csenge, Ruff István Zalán, Szabó Adrienne, Szilágyi Zsófia, Varga Anikó, Virág Anna, Virág Nándor

Külső tagok: Czabala Zsófia, Csikós Gréta, Fekete Ágnes, Hegedűs Gabriella, Ispánovity Krisztina, Kovács Pál, Maróti Ivett, Mézes Dávid, Rátóti Laura, Singh-Mihály Daniella, Szabó Éva, Tomácz Adél

Események

2022. szeptember 12: Felvételi

2022. október 3: Manipulatív szóképek (Nyelvészet mindenkinek-videó) megtekintése

2022. október 17: Ludányi Zsófia - A nyelvtechnológiai eszközök szerepe a nyelvi tanácsadás gyakorlatában

2022. október 24: Hámori Ágnes - A társalgás gyermekkorban: a társalgási készségek és fejlődésük

2022. október 25: Schirm Anita - A logikus társalgás logikátlanságai

2022. november 21: Műhelytagok előadásai (Kovács Pál, Virág Nándor)

2022. november 28: Hegedűs Gabriella - Egy tanár háttércsatorna-jelzéseinek vizsgálata online MID-órán – Pilot-kutatás

2023. február 20: Felvételi

2023. február 27: Slíz Mariann - A keresztnevekkel kapcsolatos áltudományos nézetek és hatásuk

2023. március 6: Szabó Éva – Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban

2023. március 14: Pethő József – Kognitív stilisztika

2023. március 20: Kuna Ágnes – Az orvos-beteg kommunikáció kutatása és a nyelvészet

2023. március 27: Schirm Anita – A betűrímek bűvös birodalma

2023. április 3: Műhelytagok előadásai

2023. április 17: Műhelytagok előadásai

2023. április 24: Csontos Nóra – Idézés a tudomány szakszövegeiben

2023. május 8: Bencze Norbert – Önkonstruálás és benyomáskeltés az első találkozás során

2021/2022-es tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Balog Zsolt Patrik, Boros Menta, Papp Renáta, Racskó Orsolya, Szabó Adrienne, Pejin Lea, Varga Anikó, Virág Nándor, Vörös Zsófia

Külső tagok: Biró Róbert, Dam Bernadett, Eifried Petra, Gyurik Zita, Hegedűs Gabriella, Isaszegi Vera Emma, Jakab Ramóna, Kalapács Marcell, Kiss Jázmin Virág, Léder Vanda, Molnár Nikolett Viktória, Papp Nikoletta, Sipos Árpád, Szabó Éva, Szikora Renáta, Tar Cintia, Vass Bettina, Vass Napsugár, Zádori Zsófia

Események

2021. szeptember 13: Felvételi

2021. szeptember 20: Nyelvészet mindenkinek-videók megtekintése

2021. szeptember 27: Schirm Anita előadása - Hangszimbolika

2021. október 25: Sinkovics Balázs - Köznyelv és nyelvjárás: Nyelvi értékítéletek, attitűdök Szegeden és környékén

2021. november 3: Bíró Bernadett - Toldalékok születése: Grammatikalizációs folyamatok ugor nyelvekben

2021. november 8: műhelytagok beszámolói (Dam Bernadett, Tar Cintia, Virág Nándor)

2021. november 15: Rosenberg Mátyás - Romani és beás nyelvváltozatok kutatásának aktuális kérdései és problémái: A dialektológiai terepmunkától a sztenderdizációig

2021. november 22: Gonda Zsuzsa - A kontakt és online osztálytermi diskurzus vizsgálata

2021. november 29: Árvay Anett és Biró Róbert - Vajon Önt is manipulálják? A manipuláció felismerésének vizsgálata

2021. december 06: műhelytagok beszámolói (Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória, Szabó Éva)

2022. február 14: Felvételi, óramegbeszélés

2022. február 21: Varga Marianna - Az ellentmondások feloldására irányuló kihallgatási stratégiák a büntetőperekben

2022. február 28: Maróti Orsolya - Miért és hogyan magyarázkodunk? Egy kicsit másképp a magyarok legnépszerűbb visszautasítási stratégiájáról

2022. március 21: Üveges István - Gépi tanulás a nyelvtudományban

2022. március 28: Bóna Judit - Miről árulkodnak a hezitálások a beszédben

2022. április 11: Szeverényi Sándor - Hiedelemből valóság? - A finnugor és más nyelvrokonság kutatása, helyzete napjainkban

2022. április 25: Ignácz Márk és Hovodzák Nikolett előadása a diskurzusjelölőkről

2022. május 2: Varga Anikó - No oszt akkó ájde! - Diskurzusjelölők egy vajdasági mémoldalon

2020/2021-es tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Balog Zsolt Patrik, Boros Menta, Cserháti Réka, Papp Renáta, Racskó Orsolya, Rózsa Katinka, Szabó Adrienne, Szilágyi Kristóf, Pejin Lea, Tar Cintia, Torma Bence, Varga Anikó, Virág Nándor, Vörös Zsófia, Wiandt Péter

Külső tagok: Atesán Dóra, Ábelovszki Réka, Balázs Barbara, Berente Anikó, Biró Róbert, Gyurik Zita, Hunyadi Viktória Izabella, Keszeli Viola, Kovács Boglárka, Kovács Mercédesz, Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória, Major Lillla, Molnár Nikolett Viktória, Sallai Krisztina, Sári Fanni, Szikora Renáta, Vass Bettina, Vass Napsugár, Vértes Imre, Zádori Zsófia

Események

2020. szeptember 14: Felvételi

2020. október 12: Sipőcz Katalin - Szibériai uráli nyelvek egy sajátos térjelölő lexémapárja kulturális nyelvészeti megközelítésben

2020. október 19: Tátrai Szilárd - A kontextualizáció deiktikussága és szubjektivitása

2020. október 26: műhelytagok beszámolói (Biró Róbert, Szabó Adrienne, Szilágyi Kristóf)

2020. november 9: Bibok Károly - A lexikai pragmatikai kutatások jelen helyzete

2020. november 16: Lesznyák Márta - A fordítás jövője a digitális világban

2020. november 23: Árvay Anett - Nyelvi udvariasság és udvariatlanság interkulturális pragmatikai szempontból

2020. december 7: Németh Zsuzsanna - Sugallt jelentések a társalgásokban

2021. február 15: felvételi beszélgetés

2021. február 22: Schirm Anita - Metafora és manipuláció

2021. március 1: Nyelvészet mindenkinek YouTube-csatorna néhány videójának megtekintése

2021. március 8: Török Ervin - Képolvasás a digitális korban

2021. március 22: Jánk István - Nyelvi attitűdök itthon és máshol: hogyan viszonyulunk a nyelvhez és az azt beszélő emberekhez?

2021. március 29: műhelytagok beszámolói (Biró Róbert, Lantos Viktória, Varga Anikó)

2021. április 12: Csernicskó István - Magyar nyelv és nyelvhasználat Kárpátalján a 21. század elején

2021. április 19: Rózsa Katinka - Szóképzés a 'nicht' partikulával

2021. április 26: Antalné dr. Szabó Ágnes - A tanári kommunikáció vizsgálata az osztálytermi kontextusban

2021. május 3: Asztalos Anikó - A tanulói kommunikáció vizsgálata az osztálytermi kontextusban

 2021. május 10: szakdolgozatvédés-próba (Tar Cintia, Virág Nándor)

2019/2020-as tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Balog Zsolt Patrik, Cserháti Réka, Papp Renáta, Rózsa Katinka, Szabó Adrienne, Szilágyi Kristóf, Tar Cintia, Varga Anikó, Virág Nándor

Külső tagok: Berente Anikó, Debreczeni Réka, Hegedűs Gabriella, Kovács Mercédesz, Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória, Migaskó Éva, Ördög Nikolett, Perneki Jázmin, Perneki Marietta, Racskó Orsolya, Sallai Krisztina, Sári Fanni, Szabó Éva, Szerecz Sára, Szeverényi Melinda, Szögi László, Tukacs Vivien, Vass Napsugár, Zádori Zsófia

 Események

2019. szeptember 25. Pölcz Ádám: A nyelvművelés, nyelvi ismeretterjesztés retorikai gyökerei
2019. október 9. Schirm Anita: Kérdéses diskurzusjelölők
2019. október 16. Istók Béla: Az internetes futballszurkoló közösség nyelvhasználati sajátosságai, Szerdi Ilona: Netnyelvészeti ismeretek alkalmazása a magyar anyanyelvi nevelésben
2019. november 6. Lengyel Zsolt: A mentális lexikon szerveződési elvei
2019. november 20. Beszélgetés Maleczki Márta tanárnővel és Kozmács István tanár úrral
2019. november 27. műhelytagok előadása
2019. december 4. Berend Gábor: Számítógépes szemantika

2020. február 26. Gyuris Beáta: Elfogult kérdések - szerkezet és modellezés

2020. március 11.  Ivaskó Lívia: Miért nem érti Sheldon Cooper a vicceket?

2020. április 8. Szabó Éva előadása

2020. április 22. Rózsa Katinka előadása

2020. április 29. Schirm Anita előadása

2018/2019-es tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Varga Anikó,Virág Nándor, Papp Renáta, Szilágyi Kristóf, Cserháti Réka, Rózsa Katinka

Külső tagok: Kubitsch Rebeka, Migaskó Éva, Sári Fanni, Szeverényi Melinda, Zsámboki Tímea, Hegedűs Gabriella, Szabó Éva, Lantos Viktória, Kovács Eszter, Kovács Mercédesz, Szerecz Sára, Prikidánovics Rita, Gombos Brigitta, Bánfi Zsófia

Események

2018. október 3. (szerda 18:30) - Bácsi János: Összefüggések a nyelv horizontális és vertikális elemei között

2018. október 17. (szerda 18:00) - Farkas Tamás: A családnevek kutatásának kérdéseiből és lehetőségeiről. Két esettanulmány

2018. október 31. (szerda 18:00) - Schirm Anita: Egy "elátkozott" szóosztályról

2018. november 7. (szerda 18:00) - Scheibl György: Nyelvtaniszabály-konfliktusok a kanonikus tipológiában

2018. november 21. (szerda 18:00) - Schirm Anita: Bevezetés a diskurzusjelölő-kutatásba

2018. november 28. (szerda 18:00) - Fenyvesi Anna: Digitális nyelvhasználat

2018. december 5. (szerda 18:00) - Schirm Anita: A diskurzusjelölők és a szövegtípusok a nyelvtörténet szemszögéből

2019. február 27. (szerda 18:00) - Nemesi Attila László: Az étteremviccek szemantikája és pragmatikája

2019. március 6. (szerda 18:00) - Zs. Sejtes Györgyi: Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma funkcionális nyelvészeti megközelítésben, a szövegértési képesség aspektusában

2019. március 13. (szerda 18:00) - Veszelszki Ágnes: „Vigyázat, csalok!” Az online megtévesztés nyelvi eszközei

2019. április 3. (szerda 18:00) - Berente Anikó, Sári Fanni műhelytagok előadásai

2019. április 17. (szerda 18:00) - Szécsényi Tibor: Mit csináljunk azzal a sok adattal? Mesterséges intelligencia a nyelvfeldolgozásban

2019. május 15. (szerda 18:00) - Schirm Anita: Diskurzusjelölők a szövegtípusok "fogságában"

 

2017/2018-as tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Kiss Bernadett, Kovács Balázs, Lantos Angéla, Rózsa Katinka

Külső tagok: Balog Tünde, Berente Anikó, Hegedűs Gabriella, Herczeg Rita, Kondacs Flóra, Kovács Eszter, Kovács Mercédesz, Kubitsch Rebeka, Szabó Éva, Üveges István

Események

2017.10.16. (hétfő 18:00) - Felvételi

2017.10.30. (hétfő 18:00) - Khabtagavea Bayarma: Mongol népek írásrendszerei

2017.11.06. (hétfő 18:00) - Furkó Péter: Metanyelvi elemek empirikus kutatása: módszerek és esettanulmányok

2017.11.13. (hétfő 18:00) - Németh Miklós: Hogyan beszélnek a szegediek a 21. század elején?

2017.11.20. (hétfő 18:00) - Sándor Klára: Mit mond a mai nyelvhasználat a nyelv kialakulásáról?

2017.11.27. (hétfő 18:00) - Bibok Károly: Szüksége van-e a szemantikának a lexikai pragmatikára?

2017.12.04. (hétfő 19:00) - Andreas Nolda: Word formation in spoken and written systems. A case study on cardinals in German

2018.02.26 (hétfő 18:00) - Kálmán László: Új lockeiánus szemantika

2018.04.09. (hétfő 17:00) -  Kondacs Flóra és Kovács Balázs ÚNKP-előadása
                 (hétfő 18:00) - Gugán Katalin: A tagadás története a magyarban

2018.04.16. (hétfő 18:00) - Lőrinczi Gábor: Bevezetés egy tolkieni tündenyelvbe: A sindarin története és nyelvtana (a Quadriviummal közös alkalom)

2018.04.23. (hétfő 18:00) - Berta Tibor: Klitikumok és mondatszerkezetek a mai és a középkori újlatin nyelvekben

2018.05.07. (hétfő 18:00) - Vincze Veronika: Szövegtípusok közti hasonlóságok és különbségek számítógépes nyelvészeti szemmel

2016/2017-es tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Kalla Viktória, Kiss Bernadett, Kovács Balázs, Rózsa Katinka, Szeverényi Melinda

Külső tagok: Berente Anikó (2016/2017-2), Csengeri Kinga, Fürész Blanka Natália, Gerő Dávid, Hegedűs Gabriella (2016/2017-2), Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória, Nowosielski Diána, Szabó Éva, Szalma Baksi Tímea, Üveges István

Események

2016. október 5. (szerda 18.00) - Felvételi

2016. október 19. (szerda 18.00) - Dr. Sipőcz Katalin: Ditranzitív szerkezetek

2016. november 9. (szerda 18.00) - TDK-próba

2016. november 30. (szerda 18.00) - Dr. Sinkovics Balázs: "nekünk meg ugye ez a természetös" - Szeged nyelve a 21. század elején

2016. december 7. (szerda 18.00) - Sántáné Túri Ágnes: Főnévi valencia több szemszögből

2016. december 14. (szerda 18.00) - Dr. Gécseg Zsuzsanna: A magyar szórend rejtelmei

2017. január 18. (szerda 15.00) - Kondacs Flóra

2017. február 8. (szerda 18.00) - Dr. Schirm Anita: A diskurzusjelölők az elbeszélő szövegekben

2017. március 14.: Cser András: A magyar nyelvtudomány kezdetei

2017. március 29.: Nádasdy Ádám: Középangol szövegolvasás

2017. április 5.: Németh T. Enikõ: A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok vizsgálatában

2017. április 12.: Forgács Tamás: Szóalkotás és frazeológia

2017. május 3.: Drahota-Szabó Erzsébet: Kontrasztív lexikológia és a mentális lexikon hálóösszefüggései

 

2015/2016-os tanév

A 2015/2016. tanév előadásainak megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-15-0011 pályázat keretein belül valósultak meg.

A műhely tagjainak száma jelentősen gyarapodott, ugyanis nem kevesebb, mint hat külsős tagot vettünk fel a tanév elején. A csoport sokrétű érdeklődését tükrözi a műhely félévi tematikája is. Tervezünk nyelvtipológiai, neuropragmatikai, számítógépes nyelvészeti, helyesírási témájú előadást is - csak hogy néhányat említsünk.

Műhelytagok

Belső tagok: Danics Szabina, Gules Christiana, Kalla Viktória, Kovács Balázs, Nehéz Nikoletta (2015/2016-2), Rálik Alexandra, Rózsa Katinka, Szeverényi Melinda

Külső tagok: Berente Anikó, Csengeri Kinga, Kecskeméti Judit, Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória (2015/2016-2), Nowosielski Diána, Pekár Enikő, Szabó Éva (2015/2016-2), Szalma Baksi Tímea, Tobak Dalma, Varga Krisztina

Események

2015. szeptember 9. (Szerda 18.00) - Felvételi

2015. szeptember 23. (Szerda 18.00) - Dr. Balázs L. Gábor: Az európai nyelvek tipológiájának vitatott kérdései

2015. október 7. (Szerda 18.00) - Dr. Ivaskó Lívia: Hogyan érthetnénk meg egymást?

2015. október 21. (Szerda 18.00) - Dr. Bakró-Nagy Marianne: Tiltások a kommunikációban - a nyelvi tabu

2015. október 27. (Kedd 16.00) - Dr. Zimányi Árpád: A helyesírás-szabályozás módszertana - az új helyesírási szabályzat készítéséről

2015. november 18. (Szerda 18.00) - Dr. Prószéky Gábor: Megoldhatók-e a statisztika segítségével a gépi fordítás és általában a nyelvfeldolgozás problémái?

2015. november 24. (Kedd 19.00) - Dr. Schirm Anita: A társalgás szabályszerűségei, avagy mitől népszerűek a sorozatok

2016. január 13. (Szerda 18.00) - Dr. Forgács Tamás: Csehül van, tótágast áll, cigánykodik... Etnosztereotip nyelvi klisék a magyarban

2016. január 22. - Kirándulás az Országos Széchényi Könyvtárba, Madas Edit előadása (Középkori kódexek és kódextöredékek kutatása)

2016. február 3. (Szerda 18.00) - Felvételi

2016. február 18. (Csütörtök 18.00) - Dr. Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia

2016. március 9. (Szerda 14.00) - Dr. Dér Csilla Ilona: Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése

2016. március 23. (Szerda 17.00) - Dr. Kenesei István: A szófaj fogalmáról, a szófajok természetéről

2016. április 6. (Szerda 18.00) - Dr. Kugler Nóra: Az evidencialitás és az episztemikus modalitás - teória és empíria viszonya

2016. április 13. (Szerda 18.00) - Sejtes Györgyi: Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma funkcionális nyelvészeti megközelítésben, a szövegértési képesség aspektusában

2016. május 18. (Szerda 18.00) - Dr. Schirm Anita: Birtoklás - kicsit másként
                                                + műhelyzárás

2014/2015-ös tanév

Bár a műhely összetétele erre a tanévre némileg megváltozott, a lelkesedés a régi. Ebben a tanévben nemcsak a tavalyi hallgatói beszámolókhoz kapcsolódó fennmaradó oktatói előadásokra kerítünk sort, hanem további, az egyetemi lehetőségeken túlmutató ismeretekre is igyekszünk szert tenni meghívott előadóink segítségével.

Műhelytagok

Belső tagok: Danics Szabina, Gules Christiana, Kalla Viktória, Kovács Balázs, Rálik Alexandra, Rózsa Katinka, Sörös Borbála, Szeles Ágnes, Szeverényi Melinda, Takács Dóra Kata (2014/2015-1)

Külső tagok: Berente Anikó, Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka, Nowosielski Diána

Események

2014. szeptember 8. (Hétfő 18.00) - Felvételi

2014. szeptember 29. (Hétfő 18.00) - Békésiné Dr. Fejes Katalin: A tankönyvszövegek szintaxisa

2014. október 16. (Csütörtök 18.00) - Dr. Schirm Anita: Töltelékszavak újratöltve

2014. október 20. (Hétfő 18.00) - Dr. Kugler Katalin: A posztszovjet sajtónyelv

2014. október 27. (Hétfő 18.00) - Dr. Sinkovics Balázs: Az ö-ző nyelvjárás régen és ma

2014. november 10. (Hétfő 18.00) - TDK-próba 1.

2014. november 17. (Hétfő 18.00) - TDK-próba 2.

2015. február 6. - Kirándulás az MTA Nyelvtudományi Intézetébe

2015. február 18. (Szerda 18.00) - Dr. Szeverényi Sándor: Kis nyelv, hosszú lépés - a nyelvi dokumentáció elméleti és gyakorlati problémái

2015. március 10. (Kedd 19.00) - Dr. Erdei Ilona: A fordításból eredő idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre

2015. március 25. (Szerda 18.00) - Dr. Albert Sándor: Az indoeurópai alapnyelv rekonstruálásának elméleti és módszertani problémái

2015. május 6. (Szerda 18.00) - Dr. Maleczki Márta: Meztelenkedő köznevek a mondatban - A determináns nélküli köznevek szemantikai tulajdonságai

2015. május 13. (Szerda 18.00) - Dr. Zimonyi István: A magyar nyelv korai török jövevényszavainak történeti vonatkozásai

A 2014/2015-ös tanév előadásainak megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-14-0003 pályázat keretein belül valósult meg.

 

 

2013/2014-es tanév

A műhelytagok lelkesedése az első év után még mindig töretlen. Így ebben a tanévben egymás kutatási, illetve érdeklődési területébe igyekszünk bepillantást nyerni. A hallgatói beszámolókat az adott témához kapcsolódó oktatói előadások, szemináriumok egészítik majd ki. Ezúton igyekszünk megteremteni az alapot egy jövőbeli közös kutatáshoz. 

Műhelytagok

Belső tagok: Benke Tímea, Danics Szabina, Kalla Viktória, Kazán Ivett (2013/2014-1), Kovács Balázs, Rálik Alexandra, Takács Dóra Kata

Külső tagok: Gál Emese (2013/2014-2), Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka (2013/2014-2), Nowosielski Diána (2013/2014-2)

Események

2013. szeptember 27. (Péntek 8.30) - Kondacs Flóra (hallgató): A kémiatankönyvek mondatszerkesztési sajátosságai

2013. október 1. (Kedd 19.00) - Dr. Sinkovics Balázs: Nem tudhassa, melyiket válassza - A suksükölő igeragozás

2013. november 21. (Csütörtök 18.00) - Dr. Erdei Ilona: Lexikai, grammatikai és stilisztikai ekvivalencia az orosz-magyar fordításokban

2013. november 22. (Péntek 8.00) - Rálik Alexandra (hallgató): A Gépnarancs orosz nyelvű fordításának nehézségei

2013. november 29. (Péntek 8.30) - Takács Dóra Kata (hallgató): Szövegfajták közötti intertextualitás 

2013. december 4. (Csütörtök 18.00) - Dr. Rada Roberta: A szövegköziség nyelvészeti megközelítésben

2014. február 17. (Hétfő 18.00) - Felvételi

2014. február 19. (Szerda 18.00) - Kappel Péter: Helyzetértékelés a német nyelvről a nyelvromlás-vita tükrében 

2014. március 4. (Kedd 19.00) - Dr. Forgács Tamás: Mi fán terem a frazeológia? 

2014. március 5. (Szerda 18.00) - Danics Szabina (hallgató): Az új német helyesírás befogadása 

2014. március 24. (Hétfő 18.00) - Kalla Viktória (hallgató): Aspektusjelölés középmagyar kori levelezésekben

2014. április 16. (Szerda 18.00) - Kubitsch Rebeka (hallgató): Betegségnevek tipológiai jellemzői 

2014. május 22. (Csütörtök 16.00) - Dr. Kozmács István: Nyelvek veszélyben 

2014. június 26. (Csütörtök 12.00) - Dr. Schirm Anita: A stílus maga az ember? A diskurzusjelölők stilisztikai vizsgálatáról

 

Előadások megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-13-0016 pályázat keretein belül valósultak meg.


                       

                                   

 

2012/2013-as tanév

Mivel jelenlegi tagjaink többsége még alapképzésben vesz részt, első évünk céljaként a különböző nyelvtudományi ágak, kutatási területek mélyebb megismerését tűztük ki. Mivel az egyetemi tanulmányok alatt leginkább csak átfogó képet kapunk az egyes tudományágakról, egy-egy előadás- és szemináriumjellegű foglalkozással kívánunk speciálisabb ismereteket szerezni, amellyel nemcsak saját kutatásainknak adunk biztosabb alapot, de későbbi terveink szerint akár komolyabb, közös munkában is folytatódhat a műhely munkája.

Műhelytagok 

Belső tagok: Benke Tímea, Danics Szabina, Gellérfi Gergő, Gules Christiana, Kiss Ildikó, Rálik Alexandra, Takács Dóra Kata

Külső tagok: Kalla Viktória, Rózsa Nikolett (2012/2013-1), Varga Viktor

Események

2012. október 1. (Hétfő 18.00) - Dr. Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái

2012. október 8. (Hétfő 18.00) - Dr. Szécsényi Tibor: Nyelv és Logika

2012. október 15. (Hétfő 18.00) - Dr. Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet

2012. november 5. (Hétfő 18.00) - Dr. Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - Intertextualitás - Fordítás

2012. november 12. (Hétfő 18.00) - Dr. Juhász Valéria: Nem és nyelvhasználat

2013. február 18. (Hétfő 18.00) – Dr. Tóth Szergej: Városi tünettan: hatalom, jelek, nyelv.

2013. február 25. (Hétfő 18.15) – Dr. Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról

2013. március 7. (Csütörtök 18.00) - Dr. Kenesei István: A szófajok rendszere új megközelítésben.

2013. március 11. (Hétfő 18.15) – Dr. Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek

2013. március 25. (Hétfő 18.15) – Dr. Nemesi Attila: Figurativitás a nyelv határain túl: mono- és multimodális alakzatok a játékfilmekben

2013. április 15. (Hétfő 18.00) – Dr. Németh Miklós: Szavak, melyek Szegeden születtek

2013. május 7. (Kedd 19.00) – Dr. Kis Tamás: Szleng

Csatolt fájlok: