Nyelvészeti Műhely

Nyelvészeti Műhely  


Az Eötvös Loránd Kollégium második bölcsészműhelye, a Nyelvészeti Műhely 2012 őszén alakult meg. Már a 2011/2012-es tanév végén megnőtt az igény egy kifejezetten nyelvészeti témákkal foglalkozó műhely megalapítására, amely mintegy kiegészítve a Quadrivium Műhely sokszínű bölcsészettudományi stúdiumokkal kapcsolatos munkásságát, mélyebb ismeretekkel szolgál az alapító germanisztika, magyar és klasszika-filológia szakos kollégisták számára.

Műhelyvezető

Dr. Schirm Anita (2012-) (SZTE - BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék)

Műhelytitkár

Rózsa Katinka (2016-)

Kalla Viktória (2015-2017)

Takács Dóra Kata (2012-2014)

 

http://eotvoslingua.blog.hu/

http://eotvoslingua.blog.hu/2016/03/01/rolunk_903

2017/2018-as tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Kiss Bernadett, Kovács Balázs, Lantos Angéla, Rózsa Katinka

Külső tagok: Balog Tünde, Berente Anikó, Hegedűs Gabriella, Herczeg Rita, Kondacs Flóra, Kovács Eszter, Kovács Mercédesz, Kubitsch Rebeka, Szabó Éva, Üveges István

Események

2017.10.16. (hétfő 18:00) - Felvételi

2017.10.30. (hétfő 18:00) - Khabtagavea Bayarma: Mongol népek írásrendszerei

2017.11.06. (hétfő 18:00) - Furkó Péter: Metanyelvi elemek empirikus kutatása: módszerek és esettanulmányok

2017.11.13. (hétfő 18:00) - Németh Miklós: Hogyan beszélnek a szegediek a 21. század elején?

2017.11.20. (hétfő 18:00) - Sándor Klára: Mit mond a mai nyelvhasználat a nyelv kialakulásáról?

2017.11.27. (hétfő 18:00) - Bibok Károly: Szüksége van-e a szemantikának a lexikai pragmatikára?

2017.12.04. (hétfő 19:00) - Andreas Nolda: Word formation in spoken and written systems. A case study on cardinals in German

2018.02.26 (hétfő 18:00) - Kálmán László: Új lockeiánus szemantika

2018.04.09. (hétfő 17:00) -  Kondacs Flóra és Kovács Balázs ÚNKP-előadása
                 (hétfő 18:00) - Gugán Katalin: A tagadás története a magyarban

2018.04.16. (hétfő 18:00) - Lőrinczi Gábor: Bevezetés egy tolkieni tündenyelvbe: A sindarin története és nyelvtana (a Quadriviummal közös alkalom)

2018.04.23. (hétfő 18:00) - Berta Tibor: Klitikumok és mondatszerkezetek a mai és a középkori újlatin nyelvekben

2018.05.07. (hétfő 18:00) - Vincze Veronika: Szövegtípusok közti hasonlóságok és különbségek számítógépes nyelvészeti szemmel

2016/2017-es tanév

Műhelytagok

Belső tagok: Kalla Viktória, Kiss Bernadett, Kovács Balázs, Rózsa Katinka, Szeverényi Melinda

Külső tagok: Berente Anikó (2016/2017-2), Csengeri Kinga, Fürész Blanka Natália, Gerő Dávid, Hegedűs Gabriella (2016/2017-2), Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória, Nowosielski Diána, Szabó Éva, Szalma Baksi Tímea, Üveges István

Események

2016. október 5. (szerda 18.00) - Felvételi

2016. október 19. (szerda 18.00) - Dr. Sipőcz Katalin: Ditranzitív szerkezetek

2016. november 9. (szerda 18.00) - TDK-próba

2016. november 30. (szerda 18.00) - Dr. Sinkovics Balázs: "nekünk meg ugye ez a természetös" - Szeged nyelve a 21. század elején

2016. december 7. (szerda 18.00) - Sántáné Túri Ágnes: Főnévi valencia több szemszögből

2016. december 14. (szerda 18.00) - Dr. Gécseg Zsuzsanna: A magyar szórend rejtelmei

2017. január 18. (szerda 15.00) - Kondacs Flóra

2017. február 8. (szerda 18.00) - Dr. Schirm Anita: A diskurzusjelölők az elbeszélő szövegekben

2017. március 14.: Cser András: A magyar nyelvtudomány kezdetei

2017. március 29.: Nádasdy Ádám: Középangol szövegolvasás

2017. április 5.: Németh T. Enikõ: A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok vizsgálatában

2017. április 12.: Forgács Tamás: Szóalkotás és frazeológia

2017. május 3.: Drahota-Szabó Erzsébet: Kontrasztív lexikológia és a mentális lexikon hálóösszefüggései

 

2015/2016-os tanév

A 2015/2016. tanév előadásainak megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-15-0011 pályázat keretein belül valósultak meg.

A műhely tagjainak száma jelentősen gyarapodott, ugyanis nem kevesebb, mint hat külsős tagot vettünk fel a tanév elején. A csoport sokrétű érdeklődését tükrözi a műhely félévi tematikája is. Tervezünk nyelvtipológiai, neuropragmatikai, számítógépes nyelvészeti, helyesírási témájú előadást is - csak hogy néhányat említsünk.

Műhelytagok

Belső tagok: Danics Szabina, Gules Christiana, Kalla Viktória, Kovács Balázs, Nehéz Nikoletta (2015/2016-2), Rálik Alexandra, Rózsa Katinka, Szeverényi Melinda

Külső tagok: Berente Anikó, Csengeri Kinga, Kecskeméti Judit, Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka, Lantos Viktória (2015/2016-2), Nowosielski Diána, Pekár Enikő, Szabó Éva (2015/2016-2), Szalma Baksi Tímea, Tobak Dalma, Varga Krisztina

Események

2015. szeptember 9. (Szerda 18.00) - Felvételi

2015. szeptember 23. (Szerda 18.00) - Dr. Balázs L. Gábor: Az európai nyelvek tipológiájának vitatott kérdései

2015. október 7. (Szerda 18.00) - Dr. Ivaskó Lívia: Hogyan érthetnénk meg egymást?

2015. október 21. (Szerda 18.00) - Dr. Bakró-Nagy Marianne: Tiltások a kommunikációban - a nyelvi tabu

2015. október 27. (Kedd 16.00) - Dr. Zimányi Árpád: A helyesírás-szabályozás módszertana - az új helyesírási szabályzat készítéséről

2015. november 18. (Szerda 18.00) - Dr. Prószéky Gábor: Megoldhatók-e a statisztika segítségével a gépi fordítás és általában a nyelvfeldolgozás problémái?

2015. november 24. (Kedd 19.00) - Dr. Schirm Anita: A társalgás szabályszerűségei, avagy mitől népszerűek a sorozatok

2016. január 13. (Szerda 18.00) - Dr. Forgács Tamás: Csehül van, tótágast áll, cigánykodik... Etnosztereotip nyelvi klisék a magyarban

2016. január 22. - Kirándulás az Országos Széchényi Könyvtárba, Madas Edit előadása (Középkori kódexek és kódextöredékek kutatása)

2016. február 3. (Szerda 18.00) - Felvételi

2016. február 18. (Csütörtök 18.00) - Dr. Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia

2016. március 9. (Szerda 14.00) - Dr. Dér Csilla Ilona: Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése

2016. március 23. (Szerda 17.00) - Dr. Kenesei István: A szófaj fogalmáról, a szófajok természetéről

2016. április 6. (Szerda 18.00) - Dr. Kugler Nóra: Az evidencialitás és az episztemikus modalitás - teória és empíria viszonya

2016. április 13. (Szerda 18.00) - Sejtes Györgyi: Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma funkcionális nyelvészeti megközelítésben, a szövegértési képesség aspektusában

2016. május 18. (Szerda 18.00) - Dr. Schirm Anita: Birtoklás - kicsit másként
                                                + műhelyzárás

2014/2015-ös tanév

Bár a műhely összetétele erre a tanévre némileg megváltozott, a lelkesedés a régi. Ebben a tanévben nemcsak a tavalyi hallgatói beszámolókhoz kapcsolódó fennmaradó oktatói előadásokra kerítünk sort, hanem további, az egyetemi lehetőségeken túlmutató ismeretekre is igyekszünk szert tenni meghívott előadóink segítségével.

Műhelytagok

Belső tagok: Danics Szabina, Gules Christiana, Kalla Viktória, Kovács Balázs, Rálik Alexandra, Rózsa Katinka, Sörös Borbála, Szeles Ágnes, Szeverényi Melinda, Takács Dóra Kata (2014/2015-1)

Külső tagok: Berente Anikó, Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka, Nowosielski Diána

Események

2014. szeptember 8. (Hétfő 18.00) - Felvételi

2014. szeptember 29. (Hétfő 18.00) - Békésiné Dr. Fejes Katalin: A tankönyvszövegek szintaxisa

2014. október 16. (Csütörtök 18.00) - Dr. Schirm Anita: Töltelékszavak újratöltve

2014. október 20. (Hétfő 18.00) - Dr. Kugler Katalin: A posztszovjet sajtónyelv

2014. október 27. (Hétfő 18.00) - Dr. Sinkovics Balázs: Az ö-ző nyelvjárás régen és ma

2014. november 10. (Hétfő 18.00) - TDK-próba 1.

2014. november 17. (Hétfő 18.00) - TDK-próba 2.

2015. február 6. - Kirándulás az MTA Nyelvtudományi Intézetébe

2015. február 18. (Szerda 18.00) - Dr. Szeverényi Sándor: Kis nyelv, hosszú lépés - a nyelvi dokumentáció elméleti és gyakorlati problémái

2015. március 10. (Kedd 19.00) - Dr. Erdei Ilona: A fordításból eredő idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre

2015. március 25. (Szerda 18.00) - Dr. Albert Sándor: Az indoeurópai alapnyelv rekonstruálásának elméleti és módszertani problémái

2015. május 6. (Szerda 18.00) - Dr. Maleczki Márta: Meztelenkedő köznevek a mondatban - A determináns nélküli köznevek szemantikai tulajdonságai

2015. május 13. (Szerda 18.00) - Dr. Zimonyi István: A magyar nyelv korai török jövevényszavainak történeti vonatkozásai

A 2014/2015-ös tanév előadásainak megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-14-0003 pályázat keretein belül valósult meg.

 

 

2013/2014-es tanév

A műhelytagok lelkesedése az első év után még mindig töretlen. Így ebben a tanévben egymás kutatási, illetve érdeklődési területébe igyekszünk bepillantást nyerni. A hallgatói beszámolókat az adott témához kapcsolódó oktatói előadások, szemináriumok egészítik majd ki. Ezúton igyekszünk megteremteni az alapot egy jövőbeli közös kutatáshoz. 

Műhelytagok

Belső tagok: Benke Tímea, Danics Szabina, Kalla Viktória, Kazán Ivett (2013/2014-1), Kovács Balázs, Rálik Alexandra, Takács Dóra Kata

Külső tagok: Gál Emese (2013/2014-2), Kondacs Flóra, Kubitsch Rebeka (2013/2014-2), Nowosielski Diána (2013/2014-2)

Események

2013. szeptember 27. (Péntek 8.30) - Kondacs Flóra (hallgató): A kémiatankönyvek mondatszerkesztési sajátosságai

2013. október 1. (Kedd 19.00) - Dr. Sinkovics Balázs: Nem tudhassa, melyiket válassza - A suksükölő igeragozás

2013. november 21. (Csütörtök 18.00) - Dr. Erdei Ilona: Lexikai, grammatikai és stilisztikai ekvivalencia az orosz-magyar fordításokban

2013. november 22. (Péntek 8.00) - Rálik Alexandra (hallgató): A Gépnarancs orosz nyelvű fordításának nehézségei

2013. november 29. (Péntek 8.30) - Takács Dóra Kata (hallgató): Szövegfajták közötti intertextualitás 

2013. december 4. (Csütörtök 18.00) - Dr. Rada Roberta: A szövegköziség nyelvészeti megközelítésben

2014. február 17. (Hétfő 18.00) - Felvételi

2014. február 19. (Szerda 18.00) - Kappel Péter: Helyzetértékelés a német nyelvről a nyelvromlás-vita tükrében 

2014. március 4. (Kedd 19.00) - Dr. Forgács Tamás: Mi fán terem a frazeológia? 

2014. március 5. (Szerda 18.00) - Danics Szabina (hallgató): Az új német helyesírás befogadása 

2014. március 24. (Hétfő 18.00) - Kalla Viktória (hallgató): Aspektusjelölés középmagyar kori levelezésekben

2014. április 16. (Szerda 18.00) - Kubitsch Rebeka (hallgató): Betegségnevek tipológiai jellemzői 

2014. május 22. (Csütörtök 16.00) - Dr. Kozmács István: Nyelvek veszélyben 

2014. június 26. (Csütörtök 12.00) - Dr. Schirm Anita: A stílus maga az ember? A diskurzusjelölők stilisztikai vizsgálatáról

 

Előadások megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-13-0016 pályázat keretein belül valósultak meg.


                       

                                   

 

2012/2013-as tanév

Mivel jelenlegi tagjaink többsége még alapképzésben vesz részt, első évünk céljaként a különböző nyelvtudományi ágak, kutatási területek mélyebb megismerését tűztük ki. Mivel az egyetemi tanulmányok alatt leginkább csak átfogó képet kapunk az egyes tudományágakról, egy-egy előadás- és szemináriumjellegű foglalkozással kívánunk speciálisabb ismereteket szerezni, amellyel nemcsak saját kutatásainknak adunk biztosabb alapot, de későbbi terveink szerint akár komolyabb, közös munkában is folytatódhat a műhely munkája.

Műhelytagok 

Belső tagok: Benke Tímea, Danics Szabina, Gellérfi Gergő, Gules Christiana, Kiss Ildikó, Rálik Alexandra, Takács Dóra Kata

Külső tagok: Kalla Viktória, Rózsa Nikolett (2012/2013-1), Varga Viktor

Események

2012. október 1. (Hétfő 18.00) - Dr. Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái

2012. október 8. (Hétfő 18.00) - Dr. Szécsényi Tibor: Nyelv és Logika

2012. október 15. (Hétfő 18.00) - Dr. Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet

2012. november 5. (Hétfő 18.00) - Dr. Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - Intertextualitás - Fordítás

2012. november 12. (Hétfő 18.00) - Dr. Juhász Valéria: Nem és nyelvhasználat

2013. február 18. (Hétfő 18.00) – Dr. Tóth Szergej: Városi tünettan: hatalom, jelek, nyelv.

2013. február 25. (Hétfő 18.15) – Dr. Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról

2013. március 7. (Csütörtök 18.00) - Dr. Kenesei István: A szófajok rendszere új megközelítésben.

2013. március 11. (Hétfő 18.15) – Dr. Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek

2013. március 25. (Hétfő 18.15) – Dr. Nemesi Attila: Figurativitás a nyelv határain túl: mono- és multimodális alakzatok a játékfilmekben

2013. április 15. (Hétfő 18.00) – Dr. Németh Miklós: Szavak, melyek Szegeden születtek

2013. május 7. (Kedd 19.00) – Dr. Kis Tamás: Szleng

Csatolt fájlok: