Eötvös-esték

Magyarország lakosságának egészségügyi helyzete

Barabás Katalin
2008. március 13. (csütörtök) (Egész nap)

Dr. habil Barabás Katalin a Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi csoportjának vezetőjeként tevékenykedik. Az egyetem orvostudományi karainak hallgatóit vezeti be leendő hivatásuk szépségeibe, és árny oldalaiba is. Számos előadást tart, nemcsak a fent említett karok tanulóinak, előadásainak témái: tanatológia, antroplógia, gerontológia, mentálhigiéné... stb.

A magyar populáció egészségi állapota rossz. A születéskor várható élettartam rövidebb, mint a többi Európai Uniós országé.

"Legyen a zene mindenkié" - Az SZTE ZMK hallgatóinak koncertje

Pesti Ágota, Premier harsonaegyüttes, SZTE ZMK klarinét kvartett
2008. március 11. (kedd) (Egész nap)

Zenei est

Premier harsonaegyüttes: Asztalos Tamás, Sebestyén István, Vörös Péter, Kalmár Zoltán
Pesti Ágota szólóműveket ad elő gordonkán
SZTE ZMK klarinét kvartettje: Légrádi Gábor, Baksi Nóri, Urbán Nikoletta, Lestyák Márton

Eszperantó, dobbantó az idegen nyelvekhez

Flender György
2008. március 6. (csütörtök) (Egész nap)

Előadónk békéscsabai nyugdíjas tanár, aki élete nagy részét tanításnak szentelte. Három diplomával rendelkezik (ELTE Bölcsészettudományi Kar eszperantó szak, JATE Állam- és Jogtudományi Kar jogász, tanítói, tanári diploma). Eszperantót tanított és tanít szívesen most is, ha van kinek. Komolyan érdeklődik a jóga és a természetgyógyászat iránt, szereti a művészeteket, főleg a zenét, nap mint nap használja a számítógépet. Tehát egy igazán sokoldalú előadóhoz lesz szerencséje annak, aki meglátogatja az előadást.

A szükséges (?) rossz régen és ma

Havasi Mónika
2008. február 26. (kedd) (Egész nap)

Előadónk régi Eötvös kollégista, aki a kollégiumi éve alatt fejezte be az orvosi egyetemet. Jelenleg ifjúságpszichiátriával foglalkozik. Előadását az Új Akropolisz Kultúrális Közhasznú Egyesület tagjaként, az egyesület filozófiai kurzusa alapján tartja.

Archaeometallurgy: Methodology and Problems

Vasco La Salvia, Università degli studi „G. d'Annunzio” (Chieti, Olaszország)
2008. február 21. (csütörtök) (Egész nap)

Az anyagi kultúra vizsgálatának sajátos területére kalauzolja hallgatóit az olasz régész-történész, aki természettudományos módszerekkel is megpróbálja szóra bírni tárgyi emlékeinket. Az előadás angol nyelven, szükség esetén szinkrontolmácsolással zajlik.

Az előadást megelőzően, a Vasco La Salvia új könyvének bemutatójára kerül sor (19:00-kor).
Iron Making during the Migration Period. British Archaeological Reports S1715, Oxford: Archaeopress, 2007.

Az ismeretlen kereszténység, avagy változatok az „Angyali üdvözlet” témájára

Hegedűs Zoltán
2008. február 19. (kedd) (Egész nap)

Ma, amikor 300-nál is több keresztény "felekezet" létezik, és számuk csak szaporodik, vajon melyikük ill. ki és mi a hiteles? Vajon ismerjük-e eléggé a kereszténységet és annak mélyebb rétegeit, vagy csak megelégszünk felszínes "információkkal"? Egyáltalán szóhoz jutnak-e a legfontosabb tételek?

Tolerancia? Másság? Pluralizmus? New Age? Ezoterizmus? Szekularizáció? Megannyi klisé, megannyi konvenció (és megannyi idegen szó!)…

Free tools for productive scientists

Kristof van Tomme
2008. február 12. (kedd) (Egész nap)

Kristof Van Tomme is a bio-engineer from Belgium living in Hungary with a passion for multi-lingual strategic business communication and the (open-source) communication software to enable it. He is working for Pronovix Bt. and Avicor Kft., two biotech companies. His special fields of interest are transnational communications, community-CRM website development, corporate branding, sales, business planning.

Másság és emberi minőség

Varga Imre
2007. december 4. (kedd) (Egész nap)

Dr. Varga Imre címzetes gyógypedagógiai intézeti igazgató, főiskolai adjunktus. Több, mint két évtizedes gyógypedagógiai elméleti, gyakorlati és vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Országos közoktatási szakértő. Speciális pedagógiából megszerezte a PhDr. címet. Gyakorlati tapasztalatait a Békés megyei Gyógypedagógiai Intézetben Tarhoson- ahol tanulásukban és értelmükben akadályozott gyermekek és fiatalok nevelése, okatása, fejlesztése folyik- igazgatóként szerezte.

Matematika, játékok, matematikai játékok

Csákány Béla
2007. november 13. (kedd) (Egész nap)

Csákány Béla a Szegedi Tudományegyetem Matematikai Tanszékcsoportja Algebra és Számelmélet Tanszékének emeritus professzora. Rektorsága idejére egyaránt hálás szívvel emlékeznek az Újszegedi Csillagvizsgáló munkatársai és a JATE-klub korábbi vezetői. Erről és számos kitüntetéséről azonban csak újságokból tájékozódhatunk, ő maga soha nem említi, érezteti ezt. Ő az a karizmatikus tanár, akit minden diákja a három kedvenc tanár rangsorában az első helyre sorol.

A tudomány a nyugati kultúrában

Laki János
2007. november 6. (kedd) (Egész nap)

Laki János a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai intézetének főmunkatársa, a BMGE Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolájának előadója. Főbb kutatási területei: a tudományfilozófia, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia és a tudományfilozófia története. Az előadáshoz kapcsolódva ajánljuk a Magyar Tudomány 2007 februári számában megjelent, A Két kultúra mítosza c. konferencia keretében elhangzott előadásból készült A tudomány mint nyelv és mint kultúra c. tanulmányt:
http://www.matud.iif.hu/07feb/04.html