Eötvös-esték

Matematika, játékok, matematikai játékok

Csákány Béla
2007. november 13. (kedd) (Egész nap)

Csákány Béla a Szegedi Tudományegyetem Matematikai Tanszékcsoportja Algebra és Számelmélet Tanszékének emeritus professzora. Rektorsága idejére egyaránt hálás szívvel emlékeznek az Újszegedi Csillagvizsgáló munkatársai és a JATE-klub korábbi vezetői. Erről és számos kitüntetéséről azonban csak újságokból tájékozódhatunk, ő maga soha nem említi, érezteti ezt. Ő az a karizmatikus tanár, akit minden diákja a három kedvenc tanár rangsorában az első helyre sorol.

A tudomány a nyugati kultúrában

Laki János
2007. november 6. (kedd) (Egész nap)

Laki János a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai intézetének főmunkatársa, a BMGE Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolájának előadója. Főbb kutatási területei: a tudományfilozófia, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia és a tudományfilozófia története. Az előadáshoz kapcsolódva ajánljuk a Magyar Tudomány 2007 februári számában megjelent, A Két kultúra mítosza c. konferencia keretében elhangzott előadásból készült A tudomány mint nyelv és mint kultúra c. tanulmányt:
http://www.matud.iif.hu/07feb/04.html

Egy mártír miniszterelnök és utóéletének kálváriája Batthyány Lajos

Pelyach István
2007. október 18. (csütörtök) (Egész nap)

Pelyach István történész, a Szegedi Tudományegyetem Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének okatatója. Kutatási területe az 1848/49-es forradalom és szabadságharc politika és hastörténete, a 19. század első felének nemzetiségi problematikája a Habsburg birodalomban, illetve a kossuth emigráció európai kiútkeresése. Munkásságában kiemelten fontosnak tartja a rész- és szintetizáló tanulmányok publikálása mellett a korabeli források tudományos igényű, ugyanakkor a történelem után érdeklődő emberek számára is "emészthető" formában való kiadását.

A középkori inkvizíció

Galamb György
2007. október 9. (kedd) (Egész nap)

Dr. Galamb György, Ph. D. a Szegedi Tudományegyetem, Középkori Egyetemes Történeti Tanszékének docense. Történelem- olasz szakos tanári diplomát 1986-ban szerzett a József Attila Tudományegyetemen. 1988-ban részt vett az International Information Centre on the Sources of Balkans and Mediterranean History és az Universitá di Bari által szervezett diplomatikai és paleográfiai kurzuson. 1996-1999 között elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Doktori iskoláját, majd 2001-ben sikeresen megvédte „ Marchiai Jakab prédikációs és inkvizítori tevékenysége.

Louis Armstrong a jazz rekedtes bálványa

Gallé László
2007. október 4. (csütörtök) (Egész nap)

Dr. Gallé László a Szegedi Tudományegyetem professzora, akadémiai doktor. Az Ökológia Tanszék korábbi tanszékvezetője. Foglalkozott a populáció és közösségi szintű folyamatok fenntartásával és az életközösségek terhelhetőségével, különös tekintettel hangyák közösségeire. Számos társaság, testület tagja és tisztségviselője. A Tisza kutatásának egyik kulcsembere, a Vásárhelyi-terv ökológiai térképezésében is részt vett. Ezzel párhuzamosan rajong a klasszikus jazz, különösen Louis Armstrong világáért, több mint ötven éve.

Hamisítók, útonállók és titkos könyvtárak az osi Selyemút mentén

Felföldi Szabolcs
2007. szeptember 27. (csütörtök) (Egész nap)

Felföldi Szabolcs PhD hallgató a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Ókortörténeti Tanszékén. Végzettségét tekintve régész-történész diplomával rendelkezik, ez utóbbin belül őstörténeti specializációt végzett. Kutatási területe a késő ókori és kora középkori Belső-Ázsia valamint a Selyemút. Gyakran látogatott szemináriumai az elsőévfolyamos történelem szakos hallgatók a szakdolgozatukat készítő végzősök számára egyaránt hasznosnak bizonyultak. Ugyanis az előadó kezei alatt lehetőség nyílt a történészi műhelymunka elsajátítására.

Molekulák, gének, sorsok

Venetianer Pál
2007. szeptember 20. (csütörtök) (Egész nap)

Venetianer Pál a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, biokémikus. 1957-ben végzett az ELTE-n, 1971-től a SOTE vegytani intézetében dolgozott. A kutatóközpont megalakulása óta az SZBK tagja. A kutatóközpont első igazgatója, Straub F. Brúnó hívta Szegedre és nemcsak a munkát, hanem az ideköltözést is vállalta. 1984-tol hosszú ideig az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének igazgatója, majd főigazgató is volt. A nukleinsav-, majd a mitokondriális kutatócsoport vezetője, jelenlegi érdeklődési területe a molekuláris evolúció.

Mi kell ahhoz, hogy valaki jó, sikeres és elégedett kutató legyen?

Csermely Péter
2007. szeptember 12. (szerda) (Egész nap)

Csermely Péter a Semmelweis Egyetem professzora. Diplomája szerint okleveles vegyész, magát jelenleg hálózatkutatónak vallja. Kutatási és érdeklődési területe a stresszfehérjék működése ( www.chaperone.sote.hu ) és a hálózatok stabilitása (www.linkgroup.hu ). Előadónk a hazai tudományos ismeretterjesztés és tehetséggondozás ismert művelője. 1995-ös kezdeményezése révén indult útjára a „kutdiák” mozgalom (www.kutdiak.hu), amely középiskolás diákoknak nyújt lehetőséget, hogy a legmagasabb szintű (egyetemi, akadémiai) kutatásokba bekapcsolódhassanak.

VII./ 1. évad

Eötvös-esték

Előadások ideje: kedd, 19:00 – 20:00.

 

1. alkalom – szept. 19.