Kémia Műhely

 

Műhelyvezető: Dr. Sipos Pál, egyetemi tanár (sipos@chem.u-szeged.hu)

Műhelytitkárok: Seres László, Ferenczi L. Szabolcs

Elérhetőség: http://groups.google.com/group/kemiamuhely

 

PROGRAMOK

16. félév

Meghívott előadók:

2018.04.04.: Ilisz István

2018.04.: Dr. Kiss Tamás


 

15. félév

Megívott előadók:

2017.10.04.: Janovák László, Polimerek, ill polimer alapú kompozit anyagok alkalmazási lehetőségei a modern anyagtudományban

2017.10.18.: Sápi András, nanotechnológia alkalmazásai egy zöldebb jövőért

2017.11.08.: Dr. Kukovecz Ákos, Hamisítás és eredetiség vizsgálati módszerek

 

Műhelytagok előadásai:

2017.10.11.: Palásti Dávid, radiaktív minták elemanalitikája

2017.10.25.: Kiss Tamás és Pósa Vivien, még nem tisztázott tartalomból

2017.11.15., 22., 29.: rövidtémák


14.félév

Meghívott előadók:

2016.03.01. 18:00 Dr. Bucsi Imre: Spektroszkópiai szerkezetvizsgálat

2016.03.22. 18:00 Dr. Sipos Pál: Áltudományok "kész átverés show"-ja

2016.04.26. 18:00 Dr. habil. Aigner Zoltán:

2016.05.03. 18:00 Dr. Mernyák Erzsébet:

2016.05.10. 18:00 Dr. Enyedy Éva Anna:

 

13.félév


Meghívott előadók:

2016.10.24. 19:00 Dr. Janáky Csaba: Fotokatalízis

2016.11.07. 19:00 Dr. Gajda Tamás: Biokatalízis

2016.10.28. 19:00 Dr. Horváth Dezső: Reakcióvizsgálatok a súlytalanságban

Műhely tagok előadásai

2016.09.26. 19:00 Palásti Dávid Jenő: A magyar kémia kezdetei

2016.10.14. 19:00 Vlocskó Rita Bernadett: Kémia a közéletben

2016.12.05. 19:00 Pósa Vivien: A tellúr felfedezése

12.félév

2016. március 10. 18:00 Dr. Rajkó Róbert: A Tudomány művelése, mérése, … manipulálása

2016. április 07. 18:00 Dr. Erdőhelyi András: Radioaktív anyagok alkalmazása és az ebből eredő sugárterhelés

2016. április 29. 14:00 Dr. Dombi György: A radiokémia története napjainkig

2016. május 5. 18:00 Dr. Oszkó Albert: A nyomjelzéstechnika és néhány alkalmazása

 A 2014/2015 tanév előadásai megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-14-0003 pályázat keretein belül valósultak meg. 

A 2015/2016. tanév előadásainak megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-15-0011 pályázat keretein belül valósultak meg.


11. félév:

2015. október 15. 18:00 Dr. Ajtai Tibor: Környezeti aeroszolok hatása, mérése és modellezése

2015. október 29. 18:00 Dr. Kónya Zoltán: A nanorészecskék keltéséről

2015. november 5. 18:00 Dr. Galbács Gábor: Ívkisülési plazma spektroszkópiás megfigyelése egy nanorészecske generátorban

2015. november 12. 18:00 Dr. Papp András: Nanorészecskék toxicitása

2015. november 26. 18:00 Utry Noémi: Fotoakusztikus spektroszkópia

10. félév:

2015. február 17. 17:00 Zóka István Győző: Mi vár a friss diplomás vegyészekre a munkaerőpiacon?

2015. március 18. 18:00 Dr. Gyurcsik Béla: Mesterséges fehérjék gyógyászati célokra

2015. április 2. 18:00 Dr. Vinkó József: Nehéz atommagok keletkezése

2015. április 22. 17:00 Dr. Szatmáry Károly: Naprendszerünk vegyületei

2015. április 29. 17:00 Dr. Tóth Ágota: Közegmozgás-indukált mintázatképződés autokatalitikus reakciókban

9. félév:

Helyszín: 6720, Szeged, Rerrich Béla tér 1., Béke épület, Fizikai Kémia IV. em.-i Tanuló (BE-402-3)

2014. október 21. 17:45 Szúnyogh János: Vegyészet az autóiparban

2014. november 4. 18:00 Dr. Nagy László: Technika a biológiában, biológia a technikában - bio-nanotechnológia

 

8. félév:

Helyszín: 6720, Szeged, Rerrich Béla tér 1, Béke épület, Földszinti Fizikai Kémia Tanuló (BE-001-3)

2014. február 20. 17:00 Ungor Ditta, Valkai László, Kutus Bence, Bohner Bíborka előadások

2014. február 27. 17:00 Dr. Janáky Csaba: Elektrokémia az anyagtudomány szolgálatában 

2014. március 20. 17:00 Dr. Hopp Béla: Nanostruktúrák, nanorészecskék lézeres előállítása

2014. április 10. 17:00 Mahó Sándor: Szteroidok a természetben és a gyógyászatban (Szent-Györgyi Albert tanterem! (KE-204-3))

2014. április 24. 17:00 Dr. Hernádi Klára: Szén nanocsövek szintézise és alkalmazása kompozitokban

2014. május 15. 17:00 Gelybó Györgyi: Szén-dioxid forgalom és globális klímaváltozás

 

Előadások megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-13-0016 pályázat keretein belül valósultak meg.


Bemutatkozás:
A Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégiumának Kémia Műhelye a kémia iránt érdeklődő tagjai által létrehozott tudományos műhely. Célja az egyetemi követelményrendszernél magasabb színvonalú, inspiráló tudományos – szellemi közeg biztosítása, valamint az egyetemi képzésben nem elérhető anyagrészek tárgyalása. A Műhely számára fontos, hogy tagjai jól teljesítő PhD hallgatókká váljanak, majdan sikeres, elégedett, jó kutatók legyenek. 

A Műhelyt a tárgyalt témák és oktatók tagok által történő kiválasztása, a vezetővel való hatékony, személyes szakmai – emberi kapcsolat jellemzi. A Műhelyben való részvétel tehát kivételes lehetőség. Végső célja olyan szellemi közösség létrehozása, ahova kitüntetés bekerülni.

A Műhelynek belső (Eötvös kollégista) tagjai vannak: összesen max. 15 fő.

A Műhelyt Dr. Visy Csaba vezeti: témákat és előadókat javasol, utóbbiakat segít megnyerni a Műhely számára, jelen van a nyitó és záró értekezleten, valamint a félév végi értékelést, a beadandó dolgozatok osztályzását ő végzi. 

A Műhelykurzus formája kerekasztal-beszélgetés, amelyen az adott alkalom vezetője (a műhelytitkár, a jelenlévő vezető tanár, vagy az általuk kijelölt személy) röviden összefoglalja az aznapra szánt témát, majd ezt az előadás és végül diszkusszió követi. 

A Műhely anyagi hátterét (az előadók tiszteletdíját, szállás- és útiköltségét) a Kollégium biztosítja.

A Műhelykurzus egyetemi kurzusnak számít, egy alkalommal minden tag képzésén belül 2 kreditért, a többi félévben 0 kreditért. 2 kredites kurzus esetén az érdemjegy megszerzéséhez 3 darab 8 oldalas beadandó dolgozatot kell a műhelyvezetőnek benyújtani, 0 kredites kurzusnál 1 darab 2-3 oldalas beszámoló a teljesítés feltétele.. A témákat a félév során meghívott előadók biztosítják, fejenként 4-5 témával járulnak hozzá egy listához, melyből a szorgalmi időszak utolsó műhelyfoglalkozásán a tagok hármat választanak.

A Műhelykurzus az Egységes Tanulmányi Rendszerben a Kémia Tanszékcsoport Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke által meghirdetett kurzusként szerepel, konfirmációhoz kötött, "csak Eötvös Kollégisták számára".

 

TAGOK

2014/2015:

Műhelyvezető: Dr. Visy Csaba, egyetemi tanár, professor emeritus

Műhelytitkár: Palásti Dávid, Bodnár László

Tagok: Bodnár László, Bohner Bíborka, Földi Csenge, Herczegh Tünde Csilla, Kiss Tamás

Kovács Eszter, Kutus Bence, Lingvay Mónika, Nyerki Emil, Palásti Dávid, Pósa Vivien, Remete Attila Márió, Tóth Tünde

2013/2014:

Műhelyvezető: Dr. Visy Csaba, egyetemi tanár 
Műhelytitkár: Bohner Bíborka
Tagok: Bodnár László, Csipak Brigitta, Dani Nikoletta, Herczegh Tünde, Hancsákné Dudás Csilla, Herman Bianka, Kálomista Ildikó, Kiss Anita, Kiss Tamás, Kutus Bence, Laskay Krisztina, Lukács Zsófia, Muráth Szabolcs, Nyerki Emil, Palásti Dávid, Piukovics Péter, Remete Attila Márió, Valkai László, Varga András

2012/2013:

Műhelyvezető: Dr. Visy Csaba, egyetemi tanár 
Műhelytitkár: Bohner Bíborka 
Tagok: Bárdfalvy Dóra, Bajnóczi Éva, Bodnár László, Bohner Bíborka, Czeglédi Eszter, Damásdi Eszter, Demjén András, Herczegh Tünde, Kutus Bence, Lukács Zsófia, Molnár Géza Bence, Palásti Dávid, Péter Nóra, Piukovics Péter, Remete Attila Márió

2011/2012:

Műhelyvezető: Dr. Visy Csaba, egyetemi tanár 
Műhelytitkár: Czeglédi Eszter 
Tagok: Bajnóczi Éva, Bodnár László, Bognár Gabriella, Bohner Bíborka, Czeglédi Eszter, Damásdi Eszter, Demjén András, Kutus Bence, Lukács Zsófia, Molnár Géza Bence, Péter Nóra.

2010/2011:

Műhelyvezető: Dr. Visy Csaba, egyetemi tanár 
Műhelytitkár: Czeglédi Eszter
Tagok: Bajnóczi Éva, Bognár Gabriella, Czeglédi Eszter, Damásdi Eszter, Demjén András, Kutus Bence, Lukács Zsófia, Molnár Géza Bence, Nagy Judit, Paár Zsófia.

A korábbi félévek tematikái: