Biológia Műhely

A Biológia Műhely logója

 

Műhelyvezető:

Dr. Kós Péter (MTA SzBK Növénybiológia Intézet)

Műhelytitkárok:

Gyarmati Marcell, Kovács Klára Terézia

Műhelytagok:

Alapító tagok: Bellák Tamás, Draskovits Gábor, Forró Barbara, Grézal Gábor, Komlósi Gergely, Lakatos Dániel, Nagy László, Szedlacsek Orsolya, Varga-Orvos Zoltán

Jelenlegi belső tagok: Balogh Gergő, Bodnár László, Bukva Mátyás, Dulka Karolina, Földi Csenge Anna, Nagy Attila Gergő, Szentirmai Veronika, Szili Petra

Jelenlegi külső tagok: Csorba Cintia, Jáger Olivér, Józsa Ádám, Német Margit, Pál Petra, Tóth Gábor

Passzív külsős tagok: Árva Hédi, Giricz Zsófia

Egykori és jelenlegi tagjaink

Események:

A 2016. februárjától a műhelyvezetői pozíciót Dr. Kós Péter vette át Duda Ernő professzor úrtól. A hónap elején lezajlott felvételin Csorba Cintia, Jáger Olivér, Józsa Ádám, Németh Margit, Pál Petra és Tóth Gábor csatlakozott műhelyünkhöz.

 


2015 szeptemberétől Balogh Gergő és Szili Petra látják el a műhelytitkári feladatokat.

A 2015 februárjában lezajlott felvételin Balogh Gergő, Bodnár László, Bukva Mátyás, Földi Csenge Anna, Nagy Attila Gergő, Nyerki Emil és Szili Petra műhelyünk tagjaivá váltak.

2014 szeptemberétől Szlávicz Eszter és Simon Júlia közösen látják el a műhelytitkári feladatokat.

2014 márciusában Mészáros Judit az Élet és Tudomány és a Nemzeti Agykutatási Program Cogito ergo sum című közös esszépályázatán első helyezést ért el.

2013 decemberében Szlávicz Eszter a Magyar Dermatológiai Társaság 86. Nagygyűlésén kísérletes szekcióban második díjat nyert el.

2013. december 1-jétől Szlávicz Eszter műhelytitkár az Élet és Tudomány tudományos ismeretterjesztő hetilap EDUVital rovatának társszerkesztője lett.


2013. szeptember 19.-én sor került az őszi felvételire: Dulka Karolina (Biológia MSc II.), Erdei Anna (Biológia MSc II.), Mészáros Judit (Biológia BSc III.), Oláh Péter (Biológus PhD) és Szenes András (Fizika BSc III.) műhelyünk tagjaivá váltak.


2013 szeptemberétől Szlávicz Eszter veszi át a műhelytitkári feladatokat Bellák Tamástól és Draskovits Gábortól.

A 2013 áprilisában lezajlott XXXI. OTDK Biológia Szekciójában Brankovics Balázs harmadik, Doffkay Zsolt, Harazin Anrás és Papp Csaba első helyezést értek el. Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban Baranyai Tamás az első, Szlávicz Eszter a második helyet szerezte meg.

2012. szeptember 13.-án lezajlott az őszi felvételi: Király Kinga Zsófia (biológia BSc III.), Kiss Tamás (általános orvos III.), Szarkándi János Gergő (biológus PhD I.) és Simon Júlia (biológia BSc II.) műhelyünk tagjaivá váltak.

A 2012. április 19-20 között lezajlott XVII. Korányi Frigyes Tudományos Fórumon Bellák Tamás Alapkutatás II. Szekcióban II. Díjban részesült.

2012. február 15.-én Doffkay Zsolt (Biológus MSc II.), illetve Harazin András (Biológus MSc I.) nyert felvételt műhelyünkbe.

A 2011. szeptember 9.-én lezajlott felvételin Baranyai Tamás (általános orvos V.) és Brankovics Balázs (Biológia MSc I.) műhelyünk tagjaivá váltak.

2011. május 13-án a „90 éves a szegedi természettudományos felsőoktatás” rendezvénysorozat keretein belül a „80 éves az Eötvös Kollégium” programpont során Draskovits Gábor rövid előadásban mutatta be a műhelyünket az érdeklődő közönségnek.

2011. május 6-án Szlávicz Eszter műhelytagunk részt vett a budapesti Eötvös Collegium által szervezett XII. Eötvös Konferencián és a Biológia Szekcióban előadást tartott diákköri munkásságáról.

A 2011. áprilisában lezajlott XXX. Jubileumi OTDK Biológia Szekciójában Nyerges Ákos első, Papp Csaba második helyezést ért el.

2011. január 31-én felvételit tartottunk, ahol Nyerges Ákos másodéves BSc-s biológus hallgató nyert felvételt műhelyünkbe.

2010. november 6-án a Science Caffe Tudományos és Művészeti Portál kollégiumunkban rendezte meg első szerkesztőségi találkozóját, melyen a Biológia Műhelyt Páhi Zoltán és Draskovits Gábor képviselte. A találkozón született megállapodás értelmében műhelyünk a Science Caffe honlapján (www.sciencecaffe.com) megjelentetheti tagok műhelyelőadásokról készített összefoglalóit.

2010. szeptember 13-i felvételin az alábbi hallgatók kerültek be  műhelyébe: Győri Edit (Biológus PhD III.), Csoboz Bálint (Biológus Msc II.), Papp Csaba Gergő (Biológus MSc I.), Szalai Tamás (Biológia BSc III.).

2010. szeptemberétől Bellák Tamás és Draskovits Gábor közösen látják el a műhelytitkári feladatokat.

2010. szeptemberétől Páhi Zoltán az Eötvös Loránd Kollégium tagja lett, így belső műhelytaggá vált.

2010. április 24-én műhelyünk négy tagja részt vett a Budapesten, az ELTE Eötvös József Collégiumában rendezett II. Biológia-Kémia Szakkollégiumi Konferencián, ahol Balla Gyula a Biokémia szekcióban, Páhi Zoltán pedig az Élettan szekcióban ért el (megosztott) első helyezést. Bellák Tamás az Élettan szekcióban második helyezést szerzett, Draskovits Gábor pedig kísérőként vett részt a rendezvényen.

A 2010. február 9-i felvételi során Szlávicz Eszter IV. évfolyamos orvostanhallgató és Gleszer Erik I. évfolyamos gyógyszerész hallgató nyert felvételt műhelyünkbe.

2010 januárjától a műhelytitkári feladatokat Draskovits Gábor vette át Lakatos Dánieltől.

2009. február 4-én felvételit tartottunk, amelynek során Walter Fruzsina és Páhi Zoltán nyert felvételt

2008. szeptember 11-én, felvételit tartottunk, amelynek során Balla Gyula IV. éves, illetve Tengölics Roland V. éves biológus hallgatót felvettük a Műhelybe. Ezután Dr. Raskó István Műhelyvezetővel beszélgettünk, ismerkedtünk meg közelebbről...

Dokumentumok:

Aktuális/legutóbbi félév tematikája

2015_2016_II

A 2015/2016. tanév előadásainak megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-15-0011 pályázat keretein belül valósultak meg.

 

Korábbi félévek tematikája

2015_2016_I

2014_2015_II


2014 2015 I

2013 2014 II

2013_2014_I

2012_2013_II

2012_2013_I

2011_2012_II

2011 2012_I

2010_2011_II

2010_2011_I

2009_2010_II

2009_2010_I

2008_2009_II

2008_2009_I

Egyéb

Műhely-szabályzat

Felvételi szempontok

Jelentkezési lap

Ízelítő az összefoglalókból

Az endokannabinoid jelpálya molekuláris szerveződése és szerepe a szinapszisokban

A fénymikroszkóp felbontási határának áttörése?

Az idegsejtek diverzitása

A méret igenis lényeg: mikrofluidika a biológiában

Biológia Műhely a médiában

Élet és Tudomány 2014

Kollégiumi kiadvány 2012

Science Caffe Tudományos és Művészeti Portál

Cikk az Eötvös-ben (kollégiumi újság)

90 éves a szegedi természettudományi képzés

Fotók

 

 

Az Eötvös Biológia Műhely jelenlegi tagjai műhelyvezető tanárunkkal, Dr. Kós Péterrel (2016 február)

Az Eötvös Biológia Műhely jelenlegi tagjai műhelyvezető tanárunkkal, Dr. Kós Péterrel (2016. február)

 

A Biológia Műhely korábbi tagjai (~2012)

 


A Biológia Műhely tagjai és a műhely korábbi vezetője Dr. Raskó István


 Együttműködő partnerünk:

Science Caffe Tudományos és Művészeti Portál