Matematika Műhely

 

 

 

A műhely története

A Matematika Műhely az Eötvös Loránd Kollégium egyik legrégebbi és legnépesebb műhelye. 2009 tavaszán tartottuk az első kísérleti jellegű előadásainkat, és 2009 ősze óta folyamatosan működünk.

A Matematika Műhely célja az önálló problémamegoldás és ezáltal a problémamegoldó készség fejlesztése. A tagok vállalják, hogy önállóan keresnek feladatokat, amelyekből 3 feladatsort állítunk össze. A műhely féléves teljesítésének feltétele: mindhárom feladatsorból elegendő feladat megoldása. A feladatokról megköveteljük, hogy középiskolai-, illetve könnyebb egyetemi matematikaversenyen szereplő példák legyenek. Mindenkinek 5-5 feladatot kell keresnie, és természetesen mindenkinek ismernie kell a saját maga által beküldött feladatok megoldását. A Műhely második része a Bolyai Intézet tanárainak előadásain való részvétel.

Kontakt: Torma Bence, Wiandt Péter

Aktuális tagok:

 • Antóni Márkó
 • Farkas Boróka
 • Fógel Benjámin
 • Grünfelder Balázs
 • Papvári Dániel István
 • Salamon Péter
 • Spir Rebeka Petra
 • Tekeli Tamás
 • Torma Bence
 • Uhljar Anna Janka
 • Wiandt Péter
 • Zabos Péter

Előadások

2020-2021/II.

Téma: Koronavírus terjedésének modellezése

Előadók:

 • Vizi Zsolt
 • Bogya Norbert
 • Bokányi Eszter
 • Juhász János
 • Bartha Ferenc
 • Tekeli Tamás

2020-2021/I.

 • Makay Géza: Racionális, algebrai és transzcendens hatványokról
 • Tekeli Tamás: B.O.S.S. #matek - Fullos, wholesome, nerdy tweetek
 • Győrffy Lajos: Tic-Tac-Toe, amőba és egyéb állatok
 • Szabó László Imre: Logika vagy logikák?

2019-2020/II.

 • Tekeli Tamás: Matematikai érdekességek

2019-2020/I.

 • Kincses János: Repül a kocka, ki tudja hol áll meg...
 • Kátai-Urbán Kamilla: Lehet-e jól választani?
 • Vígh Viktor: A foci és a matematika kapcsolata
 • Hajnal Péter: Boole-függvények, gráfok, polinomok: Egy 20+ éves sejtés története

2018-2019/II.

 • Bogya Norbert: LaTeX használata

2018-2019/I.

 • Bogya Norbert: Az akasztott hóhér
 • Waldhauser Tamás: Boldog számok és dinamikus rendszerek
 • Szakács Nóra: Két feladvány és lineáris algebra
 • Kevei Péter: A valószínűségi módszer

2017-2018/I.

 • Október 20.: Dr. Pluhár András: Gráfos adatbányászat
 • November 3.: Dr. Fodor Ferenc (csillagászat)
 • November 24.: Dr. Nagy Gábor Péter (harmadrendû görbe)

2016-2017/I. 

 • Szeptember 23.
 • Szeptember 30.
 • Október 21.: Polner Mónika

Az 1. feladatsor kiosztása: Az önállóan keresett 5-5 feladatot szeptember 25.-éig kérjük elküldeni a tekeli.tamas@gmail.com címre.

 

Eddigiek:

A megalakulás óta az alábbi előadásokat hallgathatták meg a műhely tagjai ill. az érdeklődők:

A 2014/2015 tanév előadásai megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-14-0003 pályázat keretein belül valósultak meg.

2015-2016/II.

 

2016. 04. 08.: Dr. Röst Gergely: Mit tanítanak nekünk a prímszámokról az imbolygó biciklisták? 

2016. 04. 22.: Dr. Dénes Attila: A járványos gyermekbénulás újramegjelenésének modellezése 
 

2015-2016/I.

 

 1. 2015. október 16. (péntek) 08:00
  Hartmann Miklós: Hogy keressünk egymilliárd dollárt?
 2. 2015. október 22. (csütörtök) 17:00
  Nagy V. Gábor: Lineáris algebrai módszerek a kombinatorikában 
 3. 2015. október 30. (péntek) 08:00
  Gehér György: Izometriák és lineáris algebra
 4. 2015. november 6. (péntek) 08:00
  Kosztolányi József: Elemi lineáris algebrai feladatok
 5. 2015. november 13. (péntek) 08:00
  London András: Mérkőzések kimenetelének előrejelzése lineáris algebrai értékelő módszerek segítségével
 6. 2015. november 20. (péntek) 08:00
  Görbe Tamás Ferenc: Kivételesen szép szimmetriák
 7. 2015. november 27. (péntek) 08:00
  dr. Molnár Lajos: Mátrixok függvényei
 8. 2015. december 4. (péntek) 08:00
  Danka Tivadar: Mátrixok és gráfjaik

 

 

 

2014-2015/II.

 • Nedényi Fanni: Pénzügyi termékek és árazásuk
 • Németh Zoltán: Szélsőértékfeladatok
 • Makay Géza: Kalapok, kódolások és adatátvitel zajos csatornán avagy problémák, algoritmusok és bizonyítások

2014-2015/I.

 • Körmendi Kristóf: A megfigyelő paradoxonáról, illetve a barátságparadoxonról
 • Csákány Béla: A szegedi matematika története
 • Fodor Ferenc: A megvilágitási probléma és rokonai
 • Eisner Tímea: Gyök kettőtől a fraktálokig
 • Waldhauser Tamás: Riemann-sejtés és nemkommutativ geometria

2013-2014/II.

Előadások megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-13-0016 pályázat keretein belül valósultak meg.

 • H. Knipl Diána: Járványterjedés modellezése transzportációs hálózatokon
 • Nagy Béla: M-mátroxok és néhány érdekes tulajdonságaik
 • Vigh Viktor: Orsókonvexitás
 • Gehér György: Wigner-tétel
 • Waldhauser Tamás: A véletlen gráf és a prímszámok
 • Hajnal Péter: Valós gyökű polinomok és kombinatorika

2013-2014/I.

Előadások megvalósítása és finanszírozása az NTP-SZKOLL-13-0016 pályázat keretein belül valósultak meg.

 • Danka Tivadar: Elágazó folyamatok és funkcionális határeloszlás-tételek
 • Németh József: Tanári hitvallásom
 • Stachó László: Komplex alakzatok Bolyai-típusú geometriája
 • Nagy V. Gábor: Lineáris algebrai módszerek a kombinatorikában
 • Kunos Ádám: Elsőrendű definiálhatóság részstruktúra és beágyazás részbenrendezésekben
 • Vajda Róbert: Szimbolikus számítások és Csebisev-polinomok
 • Böde Csaba: Pénzügyi modellezés
 • Pluhár András: Kisvilág gráfok

2012-2013/II.

 • Gehér György: Operátorok gráfja
 • London András: A borkóstolás matematikája, avagy hogyan mérjük a borok értékelőinek szakértelmét?
 • Nagy Gábor: Mennyi is a háromszög szögeinek összege?
 • Ozsvárt László: Csúcsrendezett gráfok
 • Van Leeuwen-Polner Mónika: A Navier-Stokes egyenletek, alkalmazások és numerikus megoldások
 • Németh Zoltán: Folytonos függvények
 • Dormán Miklós: Klónok
 • Horváth Dezső: Reakciófrontok stabilitása

2012-2013/I.

 • Csákány Béla: Nem játék a világ?
 • Yukihiko Nakata: Az őssejtkutatás matematikája
 • Kevei Péter: Elágazó folyamatok, elágazó részecskerendeszerek
 • Totik Vilmos: Ultrafilterek és a Banach limesz

2011-2012/II.

 • Totik Vilmos: Két integrál meséje
 • Ambrus Gergely: A plank problémáról
 • Kosztolányi József: A matematika szépségei
 • Gévay Gábor: Klasszikus és nem-klasszikus kristályok

2011-2012/I.

 • Schipp Ferenc: EKG görbék matematikai leírása racionális bázisokban
 • Hajnal Péter: Kombinatorika és valós együtthatós polinomok
 • Kurusa Árpád: Matematikai tomográfia
 • Röst Gergely: Matematikával a járványok ellen

2010-2011/II.

 • Pusztai Gábor: Mátrixanalízis speciálkollégium (ETR-ben felvehető, 3 kredites tárgy)

2010-2011/I.

 • Pap Gyula: Bevezetés a pénzügyi matematikába

2009-2010/II.

 • Röst Gergely: Kaotikus rendszerek
 • TDK-előadások
 • Komlósi Sándor: Általánosított deriváltak az optimalizáláselméletben

2009-2010/I.

 • Waldhauser Tamás: A prímszámtétel bizonyítása
 • Csendes Tibor: Intervallumaritmetika
 • Totik Vilmos: A Banach-Tarski paradoxon

Jelenlegi tagjaink

 • Bősze Zsuzsanna
 • Csibor László
 • Csuma-Kovács Rita
 • Danka Tivadar
 • Fridrik József Richárd
 • Gehér György Pál
 • Győrffy Lajos
 • Lantos Tamás
 • Mezőfi Dávid
 • Sörös Borbála
 • Tekeli Tamás
 • Torma Gábor
 • Vass Gyöngyvér
 • Wiandt Zsófia

Műhelytitkár:

Tekeli Tamás