Accommodation - Latvian

[hu] [en] [de] [fr] [it] [es] [ro] [sk] [hr] [sr] [ru] [uk] [et] [ja] [tr] [lv] [eo]

Cienоjamie Viesi!

«Otvosh Lorand» kopmоtne atrodas Segeda centrв, no kurienes jыs viegli un вtri varat nonвkt uz gвjзju ielu Karas, uz Secheni laukumu un uz krastmalu Оves, kur jыs varat izdarоt romantiskas pastaigas.

Kulturвlв Segeda dzоvз svarоgu lomu spзlз Segedskaja Atvзrtв Skatuve – noorganizзjoрвs uz laukuma Mвja – kura tвpat ir novietota blakus kopmоtnei. Pateicoties labam mestopolozheniju viegli un вtri var aizkпыt lоdz segedskih restorвniem, bвriem, lоdz lokвliem. Konferenиu vairвkums noorganizзjas Atilla Jozhefa vвrda, kura зka ir novietota aptuveni uz 5 ieрanas minыtзm no mums zinвtniski-informatоvв centrв.

Zem mвcоbu gada stundas mзs varam piedвvвt Viesiem 2 divvietоgus numurus, bet vasaras brоvdienas (jыlijs un augusts) periodв 20-30 divvietоgi numuri. Kopmоtnз mзs atgвdвjam sekojoрos pakalpojumus: zвli ar televizoru, trenaюieru zвli, galda tenisu, galda futbolu, mazgвjamo maроnu-automвtu un konferenиu zвli 40-50 chelovek (konferencei vai citiem notikumiem: not-buk, projektoru, ekrвnu, dзli, grafoproektor).

Mзs ar lielu prieku gaidвm jыsu nodrosзjumus!

Nodrosзjums:

  • Telefons/fakss:
    • 36/62/544-388 (Kopmоtnes komandants)
    • 36/62/544-124 (Osta)
    • 36/62/544-122 (Pieteicзja)
  • E-mail:

Otvosh Lorand kopmоtne
Ungвrija, 6725.g. Seged, Tisa Lajosh 103. aplis
+36/62/544-122
http://www.eotvos.u-szeged.hu